Строителството на нови сгради се възстановява до нивата отпреди кризата от коронавируса

Строителството на нови сгради се възстановява до нивата отпреди кризата от коронавируса


 

 

В София строителството на нови жилища за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 1495 жилища, последвано от 1596 жилища през първото тримесечие на 2020 г. и 2225 жилища през първото тримесечие на 2021 г.

Във Варна през първото тримесечие на 2019 г. е започнато строителството на 531 жилища, последвано от 661 жилища през първото тримесечие на 2020 г. и 634 жилища през първото тримесечие на 2021 г.

В Стара Загора в началото на 2019 г. са започнати 303 жилища, последвано от спад до 136 жилища през първото тримевсечие на 2020 г и бързо възстановяване до 383 жилища през първото тримесечие на 2021 г.

В Пловдив през първото тримесечие на 2019 г. са започнати 449 жилища, следва спад до 387 нови жилища през първото тримесечие на 2020 г. и значителен ръст до 713 жилища в началото на 2021 г.


икономика -


Реклама