Отпада забраната за влизане на граждани на ЕС в България

Отпада забраната за влизане на граждани на ЕС в България


Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако̀ и Ватикана) да влизат на територията на България. Със заповед на здравния министър Кирил Ананиев ограничителната мярка пада от 22 май.

 

Забраната за влизане в България не важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за хора, които са във фактическо съжителство с български гражданин. Няма забрана за влизане в страната и за хората със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства.

 

В заповедта на Ананиев се уточнява, че в страната могат да влизат чужди граждани, които са медицински специалисти, доставчици на лекарствени продукти, транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, чуждестранни официални длъжностни лица, както и хора, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на България.

Сезонните земеделски работници, работниците в областта на туризма и пограничните работници също ще могат да влизат в страната.

 

Поставянето под 14-дневна карантина на влизащите в страната обаче не отпада. Ще има изключения и те са за членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, когато срокът на техния престой в България е до 7 дни.

 

Под карантина няма да са българските граждани и тези на ЕС, които пътуват по хуманитарни причини, както и работниците за изграждане на стратегическа инфраструктура.

 

Под карантина няма да се поставят преминаващите транзитно през територията на страната, както и шофьорите на автобуси и камиони. Те ще представят на граничния здравен контрол декларация, която е публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването.

 

От заповедта се разбира още, че при установяване на пътник в самолет със симптоми на коронавирус, членовете на кабинния екипаж ще бъдат поставени под 14-дневна карантина.

 

Източник: Дневник


България, ЕС, забрана, мерки, пътуване -


Оставяне на коментар