Разхлабване на мерките в Община Пловдив

Разхлабване на мерките в Община Пловдив


Музеите в Пловдив ще отворят врати, след като изработят правила за посетителите, съобразени с изискванията за социална дистанция и с противоепидемичните мерки

Кметът Здравко Димитров подписа заповед за либерализиране на мерките като следствие на новите заповеди на министъра на здравеопазването.  В нея се допускат:

       посещенията на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

         провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция  и на всички противоепидемични мерки.

        посещения на кина с максимална допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

         разрешава се провеждането на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол) с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.

Кметът възлага на  директорите на всички разпоредители с бюджет в Община Пловдив със свои заповеди да създадат необходимата организация в ръководените от тях звена с цел спазване разпоредбите на министъра на здравеопазването и въведените противоепидемични мерки и социална дистанция, както и да извършат необходимия инструктаж на служителите си за работа.

Във връзка със заповедта на кмета се очаква да отворят врати всички културни институти, които  преди това трябва да създадат организация за спазване на изискванията за социална дистанция и противоепидемичните мерки. Все още се очакват указанията на министъра на културата за работата на културните институти на закрито.

На този етап единствено врати за посетители отварят Народната библиотека „Иван Вазов“ (от 13 май ) и Градската художествена галерия (14 май). Те са изготвили правила за регулиране на трафика на посетителите, така че да се спазва необходимата дистанция, осигурени са дезинфектанти, лични предпазни средства за служителите. В сградите ще бъдат допускани само посетители с маски.

За отварянето на музеите, се очаква допълнително информация от Общината.


България, Здравко Димитров, коронавирус, мерки, Пловдив -


Оставяне на коментар