Грантиран достъп до делата и общи правила за работа на съдилищата, искат адвокати

Грантиран достъп до делата и общи правила за работа на съдилищата, искат адвокати


Да се създадат общи правила за цялата страна за достъп до съдебните сгради в условията на действащи противоепидемични мерки, задължително носене на лични предпазни средства като условие за достъп до сградите на съдилищата и съдебните зали - ръкавици, маски, шлемове и други.

Да се осигури гарантиран достъп на адвокати до съдебните дела както в адвокатските стаи, така и в деловодствата при спазване на изискванията за социална дистанция, да се осигури и възможност за осъществяване на електронен обмен на документи между органите на правосъдието със страните, адвокатите, вещите лица и другите участници в процеса, особено в случаите, в които има изрично заявено желание за това.


Това са част от предложенията, които Висшият адвокатски съвет отправи до Висшия съдебен съвет. Предложенията са за въвеждане на епидемиологични организационни мерки в съдебните сгради след отпадането на извънредното положение на 13 май, съобщиха от Висшия адвокатски съвет. Целта е чрез тяхното въвеждане да се предотврати и ограничи в максимална степен рискът от заразяване с коронавирус, като същевременно се осигури възможност за работа на страните в процеса.

Онлайн заседания и възможност за купуване на маски в съдилищата предлагат адвокати


От Висшия адвокатски съвет са поискали ВСС да предвиди и осигури и възможност за предварителни заявки по телефон или електронна поща, а при насрочването на делата за открито съдебно заседание съдиите да отчитат броят на участниците в заседанието, вида на процесуалните действия, които ще се извършват, и необходимото за това време с оглед недопускането на натрупване на много хора на едно място.


Освен това адвокатската организация предлага да се избягва насрочването на няколко дела за един и същ час, да се осигури възможност на адвокатите в такива случаи да поискат отсрочване на дело за друга дата и час, както и да се осигури време за периодично осъществяване на дезинфекция в съдебните зали.


Всички предложения, които отправят от Висшия адвокатски съвет - вижте тук.

Източник: Дневник

адвокати, България, ВСС, дела, коронавирус, мерки, съд -


Оставяне на коментар