Икономическият напредък на държавите от региона за десетилетие

Икономическият напредък на държавите от региона за десетилетие


Икономическият напредък на държавите от региона за десетилетие

Много се говори за икономически напредък на региона из медиите, по улиците, кръчмите и на по чаша кафе, но малко се знае за реалните данни, които могат да обърнат стереотипните представи наслагвани с години в обществото.
БВП на глава от населението в щатски долари за годините 2008 и 2018, както и отчетеният икономически ръст може да се види в тази таблица с данни взети директно от офциалната уеб страница на Евростат:

 

Та какво показват данните?
С най-висок регистриран ръст на икономиката са държавите, разположени по европейския транспортен коридор номер 8, а именно - България, Северна Македония и Албания със съответно регистриран ръст на БВП на глава от 27.7%, 26.9% и 20.5%. Следват държавите съседи на България - Румъния и Сърбия със съотвтено 17.9% и 2.0%.
Не всички държави от региона обаче бележат положителен икономически ръст или с други думи имат спад на икономиката. Това са съответно Хърватия, както и южните съседи на България - Турция и Гърция с техните съответни спадове на БВП на глава от населението, както следва – 8.6%, 13.7% и 36.5%.
Автор: Евлоги Динчев (за 681.today)
Източник на данните: Евростат


българия, новини, регионални, свят -


Оставяне на коментар