Четири нови ученически олимпиади ще има през следващата учебна година

Четири нови ученически олимпиади ще има през следващата учебна година


Компютърно моделиране", "Лаборатория за изкуство", "Безопасност за движение по пътищата и "Практични финанси" са четирите нови национални състезания, които Министерството на образованието и науката предвижда, съобщи пресцентърът му. Това е заложено в публикувания за обществено обсъждане график на ученическите олимпиади, национални състезания и състезания по професии за предстоящата учебна година


Националното състезание по "Компютърно моделиране" ще се провежда за трети и четвърти клас. Целта е да се даде възможност на учениците да проявят знанията и уменията, които са усвоили в часовете по "Компютърно моделиране" и способността им да създават компютърни модели на познати обекти и явления. Учениците ще могат да демонстрират и способностите си да анализират и разработват дигитални проекти.


Идеята за ежегодно провеждане на състезание "Безопасност за движение по пътищата" (БДП) цели да стимулира учениците чрез съревнование да овладяват познаването на правилата за движение по пътищата, а оттам да повиши тяхната сигурност, когато са извън класната стая или дома си.
Националното състезание "Лаборатория за изкуство" ще провокира учениците да изявяват своите таланти в областта на изкуството и ще бъде своеобразна платформа за откриване на млади таланти.


"Практични финанси" ще проверява финансовата грамотност на учениците в гимназиалния етап чрез решаване на различни казуси и задачи.


МОН предвижда общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2020-2021 г. да се провеждат по график от декември до март, областните кръгове - през февруари и март, а националните - през март, април, май и юни.


Националните състезания ще се провеждат по график от ноември до юни следващата година, а състезанията по професии - през март, април и май.


Датите и часовете за провеждане на състезанията няма да съвпадат с учебните занятия.

 

Източник: Дневник


новини -


Оставяне на коментар