Днес е крайният срок за подаване на данъчна декларация за доходите

Днес е крайният срок за подаване на данъчна декларация за доходите


От Националната агенция за приходите (НАП) припомнят, че днес е последният срок, в който трябва да се деклариме доходите от миналата година и да заплатим данъкът за довнасяне, ако имаме такъв.


Също така от институцията напомнят, че декларациите могат да се подават до полунощ. Съветват обаче хората да не го правят непосредствено преди края на деня, защото ако нещо се обърка документът може да не бъде приет.


Лицата, получили хонорари през 2020 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца, подават годишна данъчна декларация. Лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, както и земеделските стопани, също трябва да попълнят формуляра, но срокът за тях е до края на месец юни.


България, данъци -


Оставяне на коментар

Реклама