Повишаване разходите на домакинствата за храна в сравнение с миналата година

Повишаване разходите на домакинствата за храна в сравнение с миналата година
Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие е 1712 лв. и нараства с 12.7% спрямо същия период на 2019 година, показват данните на Националния статистически институт. Той отчита, че няма съществена промяна в потреблението, а общият разход на член на домакинство е 1486 лв. и се увеличава с 5.9% спрямо година по-рано. Леко се вдигат разходите за храна. Данните обхващат само половин месец от извънредното положение, въведено в средата на март, така че на практика не отразяват ефекта от него.


В структурата на общия доход


с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (58.5%),


следван от доходите от пенсии (27.7%) и от самостоятелна заетост (5.6%). Спрямо първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.9 процентни пункта, а доходът от социални обезщетения и помощи - с 0.5 процентни пункта. Относителният дял на дохода от самостоятелна заетост намалява с 0.8 процентни пункта, а доходът от пенсии - с 0.2 процентни пункта.


През първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура е 0.5%.


Общият разход на член на домакинство


през първото тримесечие на 2020 г. е 1486 лв. и се увеличава с 5.9% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

 

 


В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31%), следвани от разходите за жилище (17.4%), данъци и социални осигуровки (14.7%) и транспорт и съобщения (11.6%).


Спрямо същия период на миналата година относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 0.8 процентни пункта, разходите за здравеопазване - с 0.9 процентни пункта, а разходите за данъци и социални осигуровки - с 0.7 процентни пункта.


Относителният дял на разходите за жилище намаляват с 0.8 процентни пункта.


Потреблението на основни хранителни продукти

средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2019 година. Увеличение се отчита в потреблението на зеленчуци от 10.9 на 11.9 кг, плодове от 11.1 на 11.7 кг, яйца - от 37 на 39 бр., прясно мляко от 4.1 на 4.4 кг, картофи от 6.7 на 7 килограма.


Намалява консумацията на хляб и тестени изделия от 21 на 20.5 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, зрял фасул и захар.

 

Източник: Дневник


България, домакинства, НСИ, потребление, приходи, разходи, статистика -


Коментирай

Реклама