Договаряне на нови условия по вече подписани договори ще доминират пазара на офиси

Договаряне на нови условия по вече подписани договори ще доминират пазара на офиси


Предоговаряне на наемни условия и подновяване на договори за сметка на подписването на нови. Такъв се очертава пазарът на офиси през тази година, прогнозира консултантската компания "Колиърс" (Colliers ). Допълват, че е възможно да се преотдават площи заради намаляване на броя на работещите в дадена компания. "Договорите ще бъдат старателно преглеждани и преразглеждани от наемодателите, банките и инвеститорите с цел да се гарантира стабилността на приходите от наеми", сочат в анализа си от компанията.


Наемодателите ще срещат все повече случаи на компании, които  преразглеждат стратегиите си за използването на офис
пространството и ще търсят гъвкави, хибридни решения, които да им позволяват да увеличават или намаляват наетата площ, според конкретните си нужди. Това може да доведе до някои предизвикателства за инвестиционния пазар в този сегмент, тъй като стойността на имотите зависи от срока, размера на наема и другите условия в договорите на наемателите, смятат анализаторите.


Глобално проучване на Colliers показва, че и след овладяване на пандемията от коронавирус хората ще предпочетат да продължат да работят от вкъщи


поне веднъж или два пъти в седмицата. Заради това е важно да се изпробват различни сценарии за организация на работата, които да покажат на компаниите правилния за тях баланс и подходящата големина на работните пространства.


Отлагането на наемни плащания и предоставянето на допълнителни отстъпки на най-често прилаганите мерки за справяне със ситуацията в Централна и Източна Европа. В отговор на това сроковете на договорите за наем са удължавани с определен допълнителен период, показват данните на компанията.


Поради интензивното развитие на пазара на офиси в региона през последните години през 2020 г. се очаква активност, произтичаща от предоговаряне и подновяване на наемни споразумения, за сметка на подписване на нови такива, докато е налице повече яснота за бъдещето. Възможно е да се наблюдава и преотдаване на офис площи, ако на компаниите им се наложи да съкращават служители.


Наблюдава се забавяне и на инвестиционната активност, от една страна в резултат на липсата на яснота за развитието на пазара и от друга, поради невъзможността да се пътува и да се извършват огледи на активи. С отварянето на пазарите се очаква транзакциите да се повишат през втората половина на годината.


Обемът на модерните офис площи в столиците на държавите в региона към края на първото тримесечие на 2020 г. достига 26.4 млн. кв. м. През периода са завършени над 288,000 кв.м., над 3.6 млн. са в строеж и планирано завършване през следващите 2-3 години. Най-голямо предлагане в сегмента в региона е регистрирано във Варшава (5.6 млн. кв. м), Будапеща (3.7 млн. кв.м) и Прага (3.7 млн. кв.м).


Източник: Дневник

бизнес, новини -


Оставяне на коментар