ЕС със зелени иновативни проекти и индустриални стратегии за борба с изменението на климата

ЕС със зелени иновативни проекти и индустриални стратегии за борба с изменението на климата


Европа се стреми към по-бързото въвеждане на големи иновативни проекти, които трябва да помогнат в борбата на с изменението на климата и да ускорят дигиталната трансформация, съобщава Bloomberg. Регулаторният орган на Европейския съюз обмисля инструменти за засилване на трансграничните инициативи в области като водородни технологии, устойчив транспорт, 5G коридори и блокчейн.

Няколко държави членки на ЕС вече са обявили планове за обединяване на усилия по пакета за икономическо възстановяване на общността. Това посочва Европейската комисия в документ, който ще бъде официално публикуван в сряда, 6 май.

"Комисията оценява възможностите за ефективен механизъм за ускоряване на изпълнението на междудържавни проекти, като дава възможност за съчетаване на финансиране от държавите членки на ЕС",пише в документа, цитиран от Bloomberg.

Прилагането на правила за конкуренция и по-специално правила за държавната помощ, ще гарантира, че публичните средства за възстановяване не заменят, а предизвикват допълнителни частни инвестиции.

Европейският съюз вече изгради два стълба на своя план за възстановяване - зелен и цифров. Чрез тях общността има за цел да засили лидерството си в глобалната борба срещу изменението на климата, да стимулира иновациите и да намали зависимостта от вноса на критични суровини.

ЕС може да помогне за ускоряването на големите трансгранични проекти, като опрости процедурите за издаване на разрешителни, подпомогне научните изследвания и помогне за стимулиране на частните инвестиции.

Един от водещите проекти на Евросъюза е свързан с разработването на батерии. В него участват много държави като на над 10 беше дадена зелена светлина да отпуснат най-малко 6,1 милиарда евро публична помощ за компании като Tesla и Bayerische Motoren Werke AG.

От своя страна проектът за ревизираната индустриална стратегия за зелена промяна предвижда следните 4 стъпки:

1. Обновена стратегия за устойчиво финансиране и законопроект за устойчиво корпоративно управление.

2. Предложение за налагане на въглеродна цена върху вноса на стоки с интензивни емисии.

3. Предложение за европейски подход към въглеродните договори като част от планирана ревизия на системата за търговия с емисии на ЕС.

4. Мерки в подкрепа на приемането на корпоративни споразумения за покупка на енергия от възобновяеми източници.

За следващите 10 години Европейският съюз планира бюджет от 430 милиарда евро само за инвестиции, свързани с водородните технологии в индустрията.


Европа, ЕС, зелен преход, инвестиции, иновации, климатични промени, новини, свят -


Оставяне на коментар

Реклама