Световната финансова криза до 2025 г. като за Русия тя ще бъде нулева

Световната финансова криза до 2025 г. като за Русия тя ще бъде нулева


Настоящото парично стимулиране на световната икономика ще доведе до прегряване на пазарите, което от своя страна ще предизвика нова тежка икономическа криза през 2025 г., пише РИА Новости, позовавайки се на доклад на Центъра за макроикономически анализи и краткосрочни прогнози (ЦМАКП).

Световната икономика

Икономистите са изготвили два основни сценария за развитие на световната икономика. Според първия пандемията ще приключи до средата на тази година, след което ще има ръст на глобалния БВП от 4% годишно. После, цените на петрола ще се повишат до 82-85 американски долара за барел до края на десетилетието.

Вторият сценарий предполага, че пандемията, причинена от Covid-19 ще се проточи до средата на 2022 г., растежът на световния БВП ще бъде от порядъка на 2-3% годишно, а цените на петрола ще паднат до 50-55 долара за барел през първата половина на десетилетието. След това ще се повишат до $65 до началото на 2030 г.

Според експертите и двата сценария ще доведат до цикличен спад и световна финансова криза около 2025-а година. При първия сценарий тя ще бъде вследствие от "прегряване" на пазарите заради неизбежните парични стимули. При втория ще е заради задълбочаване на дълговата криза поради по-продължителна пандемия - особено в страните от Южна Европа и Турция.

Руската икономика

В същото време, оценявайки перспективите на руската икономика, експертите от ЦМАКП прогнозират, че тя ще бележи възход. Основната причина за това е нейната ориентация към суровините. Според икономическата прогноза, БВП на Руската федерация ще се увеличава с 1,5-2% годишно като кризата на практика ще бъде сведена до нула.

3 сценария за Русия до края на десетилетието

Първият, наречен "нова индустриализация", е възможен при изпълнението на основната прогноза за развитието на световната икономика. Той предполага активно стимулиране на инвестициите в Русия, растеж на производителността на труда и техническо обновяване на производството. Тези неща ще доведат до увеличение на заплатите и потреблението. Експертите смятат, че основната роля в този случай ще има частният бизнес, докато държавата ще създаде "рамка, около която ще се концентрира целият организъм на новата, способна на интензивно развитие руска икономика".

Сценарий номер 2 е за "социален обрат". При него икономическият растеж в Русия ще се случи заради нарастване на заплатите и пенсиите, което все пак ще окаже известен натиск върху печалбите на компаниите. Това ще послужи като възпиращ фактор за модернизацията на производствения апарат и ще повлияе на търговския баланс заради ускорено разширяване на вноса.

Третият сценарий е за "стабилизация". Това означава структурна криза на световната икономика, която ще доведе до липсата на стимулиране на растежа и заместване на вноса.

Авторите на доклада смятат, че изпълнението на тези сценарии ще зависи и от фактори като рязко нарастване на реалната безработица, вероятността от военни конфликти и възможната загуба на социална стабилност.


икономика, криза, новини, сявт, финанси -


Оставяне на коментар

Реклама