Съществува ли понятието `данъчна свобода`?

Съществува ли понятието `данъчна свобода`?


В изследване на ИПИ (Институт за пазарна икономика) е видно, че близо 140 дни работим за държавата през 2021 г. Въпреки тежкия удар на пандемията, през тази година консолидираните приходи в бюджета се разчита да достигнат 47,6 млрд. лв. Предвижданият размер на брутния вътрешен продукт на страната за 2021 г. е 124,5 млрд. лв., което означава, че средно за един календарен ден българите ще изработват по 341 млн. лв. Ако приемем, че всичко изработено от началото на годината отива в държавата хазна, то ще ни бъдат нужни 140 дни да я попълним. Това означава, че Денят на данъчна свобода през 2021 г. се пада на 20 май, което е най-късната дата за "данъчна" свобода през последните над 10 години.

Пандемията нанесе своя удар върху бюджета. Преразпределението се увеличи, като през 2021 година се очаква консолидираните приходи да достигнат 38,2% от БВП на страната. След възстановяването от предходната криза, в един продължителен период - от 2013 до 2018 г. - приходите са в границите на около 35-36% от БВП. Увеличението сега показва, че ролята на държавата в икономическия живот на страната се увеличава. Това се потвърждава и от другата голяма промяна, а именно - значително по-високите публични разходи и свързания с тях голям дефицит, който се очаква да достигне 4,9 млрд. лв. през 2021 г.

Само въпросните 4,9 млрд. лв. се равняват на над 14 дни за "отработване". Това са допълнителните дни, през които икономиката щеше да работи само за бюджета, ако трябваше да покрие и очаквания дефицит. Наричаме ги дни за отработване, тъй като дефицитът, всъщност, винаги тежи върху данъкоплатците - макар и отложено в бъдещето. Последните получават помощ от европейските граждани, като заложените помощи в бюджета са близо 4 млрд. лв. Трансферите от ЕС на практика ще ни спестят близо 12 дни работа за държавата. Официалната дата на данъчната свобода - 20 май 2021 г., обхваща всички приходи, в т.ч. "приносът" на европейските данъкоплатци.

През 2021 г. по консолидарната фискарна програма са заложени приходи в размер на 47,6 милиарда лева

Най-голямата тежест традиционно пада върху работещите българи. Денят на данъчна свобода за работещите настъпва по-късно, тъй като те попадат в обхвата на облагането върху доходите, в т.ч. попълването на осигурителните фондове. На фона на безпрецедентния срив на стопанската активност през първата половина на миналата година, работещите българи не спират да внасят все повече в държавната хазна. Наличието на различни разходни мерки в отговор на кризата е преди всичко благодарение на данъкоплатците, които понесоха пълната тежест на пандемията.


БВП, България, бюджет, бюджетен дефицит, данъци, икономика, Институт за пазарна икономика, новини, приходи, работещо население, финанси, фискална програма -


Оставяне на коментар

Реклама