Иван Гешев и зам.-главният прокурор на Турция Ръдван Гюндоуду на среща в Съдебна палата

Иван Гешев и зам.-главният прокурор на Турция Ръдван Гюндоуду на среща в Съдебна палата


 Главният прокурор Иван Гешев и зам.-главният прокурор при Главна прокуратура на Върховния апелативен съд на Турция Ръдван Гюндоуду обсъдиха проблемите с противодействието на незаконната миграция, борбата с организираната престъпност и международното сътрудничество по наказателноправни въпроси, информира прокуратурата.

По време на срещата се наблегна на традиционно добрите отношения и отличното оперативно сътрудничество между правоприлагащите и правоохранителните органи на Република България и Република Турция.

 Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и завеждащият отдел "Международен" при Върховната касационна прокуратура Цветомир Йосифов също присъстваха на срещата проведена в Съдебна палата. Те се срещнаха със заместник-главния прокурор при Главна прокуратура на Върховния апелативен съд на Турция Ръдван Гюндоуду и прокурори от Главната прокуратура на Върховния апелативен съд. 

Посещението на турската делегация в България във връзка с участие в Международна конференция "Защита на еврото в България, страните от Югоизточна Европа и Балканския регион. Постижения и предизвикателства пред правоприлагащите органи", организирана по проект "Общ надзор за законност по спазването на законодателството в държавата" с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма "Перикъл 2020".

Представители на посолството на Република Турция в София също взеха участие в срещата.

 

източник: news.bg


Върховният апелативен съд на Турция, Иван Гешев, Перикъл 2020, Република България, Република Турция, Ръдван Гюндоуду, София, Среща, Съдебна палата -


Оставяне на коментар

Реклама