Издаваните книги и вестниците намаляват, тиражите - също

Издаваните книги и вестниците намаляват, тиражите - също


През 2019 г. са издадени 8 604 книги с тираж малко над 6.3 млн. екземпляра и 912 брошури с тираж малко над 1.3 млн., съобщи Националният статистически институт. Заглавията на книжния пазар са с 3.3% по-малко, отколкото през предходната година, а тиражът намалява с 29.9%.


Художествената литература е представена на пазара с 2146 заглавия с тираж 1181 хиляди;  учебна литература - 1743 заглавия с тираж 3783 хиляди, популярната литература - с 1387 заглавия с тираж 930 хиляди, литературата за деца и юноши - с 870 заглавия с тираж 826 хил.


 


През 2019 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 7571, или 79.6% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 1945 с тираж 1.5 млн. Над половината от издадените заглавия чужда литература са превод от английски език (55.8%), следват преведените от френски - 7.%, немски - 6.4%, и руски език- 6.1%.


Вестниците намаляват, свиват се и тиражите
През 2019 г. са издавани 223 вестника с годишен тираж 169.3 млн., като спрямо предходната година и заглавията намаляват съответно с 16 (6.7%), а тиражът им - 46.8 млн. (21.7%).


Всекидневниците са 32 в тираж 88.4 млн., вестниците, излизащи 2 - 3 пъти седмично, са 11, а тиражът им е 4.9 млн., седмичниците са 94 в тираж 73.2 млн. По-рядко от веднъж седмично излизат 86 вестникарски заглавия в тираж 2.7 млн.


През 2019 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 108 заглавия, или 48.4% от всички издавани в страната.


Почти всички вестници се издават на български език, но има и два на турски и по един на руски, английски и немски език.


 


През 2019 г. са издадени 505 списания и 90 бюлетина, като в сравнение с 2018 г. списанията намаляват с 4.7%, а бюлетините се увеличават с 16.9%.


Издадените периодични сборници през 2019 г. са 140 с тираж 22 хил., като в сравнение с предходната година броят им се увеличава с 42 заглавия, а тиражът - с 21.6%.


Източник: Дневник

новини, развлечение -


Коментирай

Реклама