5G - индустриалната революция, която прави бизнеса по-продуктивен, а човечеството - по-богато

5G - индустриалната революция, която прави бизнеса по-продуктивен, а човечеството - по-богато


5G ще промени завинаги начина, по който се забавляваме и общуваме. Но мобилната мрежа от пето поколение не е просто за игра. Тя е интегрална част от четвъртата индустриална революция и ще направи бизнеса по-продуктивен и като резултат ще направи човечеството по-богато.

5G ще допринесе с $3 трлн. към световната икономика между 2020 г. и 2035 г. — еквивалент на БВП на втората най-населена страна в света, Индия, показва съвместно изследване на IHS Markit, PSB и водещия икономист проф. д-р Дейвид Тийс. Икономическият ефект ще засегне множество индустрии — от продажбите на дребно до образованието, логистиката, забавлението — и всичко между тях, и ще допринесе за производството на стоки и услуги на стойност $12,3 трлн. От тях $4,7 трлн. ще бъдат добавени в производството; $1,6 трлн. в ИКТ сектора и $1,2 трлн. при продажбите на дребно.

В същото време мобилната мрежа от пето поколение ще подкрепя 22,3 млн. работни места.

И това са консервативни прогнози.

Ускори до 5G

Задава се нещо ново в сферата на комуникациите, което ще даде богати възможности в работата, забавлението и ежедневието ни. Общият проект на Telenor, Money.bg и Webcafe.bg има за цел всички да "ускорим" до 5G - да предостави нужната информация за новата технология, да разбие неверните митове, да се облегне на факти и да разкрие потенциала на една нова комуникационна ера.

Доклад на Accenture анализира как 5G има потенциала да създаде или трансформира до 20 млн. работни места във всички сектори на икономиката и да генерира до €2 трлн. брутна продукция и да добави почти €1 трлн. към БВП на Европейския съюз до 2025 г. Всяко работно място, създадено от 5G в сектора на Информационните и комуникационни технологии (ИКТ), ще създаде още 1,8 работни места в цялата икономика.

Размерът и типът на икономическите ползи от 5G ще се различава в отделните индустрии и държави. В здравеопазването например ефектът може да е освобождаване на държавни средства, които могат да бъдат използвани за други програми — или пък за намаляване на данъците.

5G технологиите ще имат благоприятен ефект и върху околната среда. Високата ефективност може да намали с 50% въглеродните емисии от мобилните мрежи в следващите 10 години. Умните автомобили ще намалят трафика. А 5G дронове ще унищожават целенасочено и където е нужно трева, което ще намали с 50% употребата на пестициди, изброяват от Accenture.

Какво ще се промени?

Иновативната употреба на технологията показва широк потенциал: болници с 5G устройства ще могат да следят отдалечено състоянието на пациентите, а умни линейки ще общуват с докторите в реално време; дигитални портфейли, които свързват телефони, носими устройства, автомобили и други устройства ще създадат невидими и безпроблемни финансови трансакции; а 5G заводите ще повишат продуктивността си чрез повече сензори, пише в увода на обширен доклад Уилсън Чау, водещ партньор в световните технологии, медиите и телекомуникациите в PwC China.

Qualcomm, по анализ на Accenture, посочва още някои възможности, които 5G ще отключи. Анализатори очакват заводите да станат с 30% по-продуктивни, ефикасността да се подобри с 50%, а засичането на дефекти в процеса може да се покачи с цели 90%. Производствените машини ще имат 20% по-дълъг живот. Очаква се преминаването към отдалечени модели на работа да спести 30% от разходите за здравеопазване.

В земеделието подобрената свързаност и дигитализация ще донесе с 25% по-висока продуктивност и 20% по-ниски разходи. Реколтата ще нарасне с 15%.

При автомобилите се очаква 80% намаление на инцидентите и $3,6 млрд. спестени разходи от ремонти до 2025 г. само в САЩ и Европа.

Двустранната комуникация между потребителите на електроенергия и електропреносните мрежи, която ще бъде възможна благодарение на сензори и мобилна връзка, има потенциала да спести милиарди евро на домакинствата и да намали употребата на енергия с до 12%.

Как ще бъдат постигнато това?

5G не е просто по-бърза версия на 4G или WiFi-6 с по-голям обхват. Освен че предлага много по-добри скорост и капацитет от тези на днешните мобилни мрежи, 5G ще донесе свръхнадеждност на мрежата, ниско закъснение, намалена употреба на електроенергия и невиждана свързаност.

Мобилната мрежа е само основата, върху която ще бъдат изградени и използвани други технологии, включително изкуствен интелект, добавена и виртуална реалност, edge computing (приближаване на изчислителната мощ и съхранението на данни до локацията, в която са нужни, с цел подобряване на времето за отговор) и Интернет на нещата. Това ще позволи на бизнеса и обществото да се възползва от пълния потенциал на съществуващите технологии и новите, които ще се появят в непосредственото бъдеще.

И по-конкретно

Доклад на Световния икономически форум разглежда конкретни примери за бъдещата употреба на 5G в стопанството. 63% от възможните начини на употреба включат по един или други начин т. нар. прогнозна интелигентност, която ще е особено полезна в производствената индустрия.

Авторите разглеждат дейността на компанията Bright Machines, която използва облачно програмно обезпечение за дизайна, симулацията и въвеждането на нужните конфигурации и инструкции за производствените линии. В един от заводите, където технологията се използва, производството расте с 33% на час, а дефектните компоненти намаляват с 88%. Технологията изисква множество сензори и мигновено бърза свързаност между всички тях и централен процесор, който взима решенията благодарение на изкуствения си интелект.

5G ще даде на производителите възможността да предусещат и да отговарят по-бързо на създадените проблеми чрез ефикасна комуникация между хората и оборудването. В комбинация с добавени технологии като изкуствен интелект, които ще подобрят събирането и анализа на данни, те ще могат да отговорят с подобрена прецизност, производителност и ефикасност, посочват от Световния икономически форум.

Първият начин, по който това ще се случи, е чрез автоматизация на заводите, която включва приложения като отдалечен контрол на машините, синхронизирани роботи и автономни превозни средства в логистиката.

Ford, които изградиха частна 5G мрежа в един от заводите си за производство на електромобили, вярват, че фабриката на бъдещето ще се нуждае от възможност бързо да променя производствените линии, за да отговаря на променящите се потребителски нужди. Безжичният контрол на оборудването ще позволи на производителите да оптимизират разположението му и ще подобрят времето за реконфигурация, която ще повиши производителността.

Ниското закъснение ще позволи и по-добра връзка между работниците и машините, което също ще допринесе за подобряване на ефективността, както и на сигурността.

5G заводите ще могат и да анализират и оптимизират дейността си, за да намалят употребата на електроенергия и да повишат ефективността: например автономните превозни средства ще променят в реално време маршрутите си. Nokia също използва подобни превозни средства и частни 5G мрежи, за да подобри логистиката. Резултатът е 40% увеличение на оперативната ефективност.

Интелигентното управление на активите също е важна част от фабриките на бъдещето. В реално време сензори и видеокамери ще събират и предават информация за състоянието на оборудването, а изкуствен интелект ще предлага нужната поддръжка. Това ще намали непланираните спирания, ще увеличи средното време между повредите и ще увеличи използваемия живот на машините, посочват от Accenture. Международната федерация по роботика изчислява, че непланираните спирания в един голям автомобилен завод могат да струват $1 млн. на час.

Подобна технология вече се използва от Shell, където Ultra HD камери следят 160 хил. км. тръбопроводи. Кадрите се събират, анализират и чрез машинно самообучение се посочват точките, където е възможно да се появи корозия. Изчисленията в този случай сочат, че това намалява разходите за инспекция с 20%, подобрява се ъптайма с 10%, а животът на активите нараства с над 20%.

Като цяло, 5G ще подобри засичането на дефекти в производството с до 90% чрез сензори и UHD камери в реално време. Нещо повече, благодарение на ниското забавяне технологията, в комбинация с изкуствен интелект и машинно самообучение, ще може да предлага корекции. Bosch вече изпробва AI и докладва, че чрез автоматизираната оптична инспекция постига 0% незабелязани дефекти и 0,5% фалшиви сигнали. А чрез премахването на вече ненужните тестове се спестяват $1,3 млн. само в един завод, а периодът за проби е съкратен с 45%.

5G може дори да подобри и ефективността на самите служители. Lockheed Martin използва добавена реалност, за да обучи своите работници, които произвеждат отделни компоненти. Използването на AR решение намалява времето, което е нужно за интерпретация на инструкциите, с 95% и увеличава продуктивността с 40%, според компанията.

Друг пример, разгледан от Deloitte, демонстрира възможностите на автономните камиони и ползата, която те ще имат. Минният гигант Rio Tinto вече използва такива, като вгражда в тях карта на цялата мина, а централизирана система им нарежда кога и как да местят рудата. Изчисленията сочат, че всеки камион може да спести 500 работни часа годишно — и могат да се движат 24 часа дневно, 365 дни в годината.

Умни камиони бяха използвани миналата година и в Китай. Чрез 5G връзка операторите в северозападната част на страната управляваха дистанционно камиони, намиращи се в мина на 1 000 метра под земята. Мигновената реакция на 5G позволява отдалечения им контрол, като в същото време повишава безопасността на служителите.

5G ще намали и вредните емисии от производството. През 2017 г. индустрията отговарят за 12% от емисиите на парникови газове, но 5G би могло да помогне за премахването на 40 мегатона въглерод само във Великобритания до 2035 г., според изчисления, цитирани в доклада на Accenture.

Електропреносните мрежи стават умни

Очаква се компаниите, предоставящи комунални услуги, и най-вече електропреносните дружества също да се възползват до голяма степен от 5G технологията. При тях оперативните разходи са изключително високи, а управлението на активите е графата, по която се харчат най-много пари.

Електропреносните дружества разполагат с огромна, но остаряваща инфраструктура, която изисква непрекъснато следене и предприемане на превантивни мерки, които да осигурят безпроблемната ѝ работа и намаляване на авариите. Тези дейности изискват голям брой висококвалифицирани служители. В следващите 10 години обаче се очаква тази индустрия да загуби 27% от настоящата си работна ръка, която до голяма степен е съставена от служители с висока средна възраст. Секторът трудно привлича нови кадри, а обучението им може да продължи години.

Как ще помогне 5G? Благодарение на мобилната мрежа от следващо поколение, електропреносните мрежи ще станат умни и ще намалят нуждата от физически инспекции, казват от Accenture.

Интелигентната мрежа включва три основни елемента: автоматизирана инспекция, отдалечено следене и управление на електроенергията. Автоматизираната инспекция ще използва въздушно наблюдение чрез дронове, които ще предават в реално време с 5G картина към изкуствен интелект. В допълнение, мрежата ще бъде оборудвана и с допълнителни сензори. А накрая технологията ще помогне за по-ефективна дистрибуция на електроенергията, като мрежата ще засича и отговаря на променящото се търсене.

Свързано земеделие

Последният пример, който ще разгледаме, е земеделската индустрия. През 2018 г. в ЕС тя отговаря за препитанието на 22 млн. души и генерира €434 млрд. приходи. Но проблемите са много: маржът намалява и земеделците получават едва 15 цена за всяко евро, което потребителите харчат за храна — наполовина спрямо нивата от 1980 г. Климатичните промени пък влияят отрицателно на реколтата, а растящите разходи за производство засягат количеството и качеството на продукцията. В същото време плевелите водят до нуждата от по-висока употреба на пестициди в момент, в който потребителите настояват за устойчиво произведена храна. Накрая, работната сила в индустрията застарява, а младото поколение не желае да работи в нея.

Много от тези проблеми ще бъдат решени чрез технологии. Засега земеделците нямат инфраструктурата, която да им помогне да събират и да вземат решения въз основа на множеството данни, които могат да бъдат събрани. 5G ще даде възможност това да се случи и ще повиши с 15% реколтата, според Accenture.

Само плевелите носят годишни загуби от €42 млрд. в Европа. Но употребата на дронове с облачен изкуствен интелект и 5G свързаност ще помогне на земеделците да унищожават конкретни плевели с прецизно пръскане на пестициди — което ще намали употребата им с 50% и ще увеличи с 60 пъти скоростта на извършване на тази дейност спрямо човек. Междувременно 50% от разходите в земеделието са за труд. Свързаните трактори ще могат да садят и да обират реколтата сами, а сензорите ще оценяват почвата.

5G сензори ще бъдат използвани и за следене на животните и тяхното здравословно състояние — например колко яде, почива и се движи една крава, което може да даде ранни индикации за болест. Технологията ще предотврати и разпространението на зарази в една ферма.

Потенциалните начини, по които 5G ще предизвика осезаема промяна във всички сектори на икономиката, са много — а тепърва предстои да бъдат измислени и нови такива с развитието на технологиите. Но е пределно ясно, че петото поколение е неразривно свързано със следващата стъпка, която човечеството ще направи в стопанството и продуктивността.


5G, България, икономика, новини, свят -


Оставяне на коментар

Реклама