Как да коригираме сбъркана винетка

Как да коригираме сбъркана винетка


 

С наложените промени в Закона за пътищата, които са в сила от 19 март, вече е има възможност за корекция на данните за закупена електронна винетка. Важно е, когато се направи проверка, да се докаже, че в пределите на страната ни не съществува друго регистрирано превозно средство със същият регистрационен номер, който е първоначално посочен във винетката.

През 2020 година наказателните глоби, които са наложени за липсващи винетки са приблизително около 12.1 млн. лв. Компесаторните такси възлагат над 11.8 млн. лв.  Над 11.8 млн. лв. от тази сума се дължи на т.нар. компенсаторни такси. Тази глоба е по-ниска от санкция с акт ( 75 лева за леки коли, при 350 лева с акт), която се налага и се плаща на място и дава законно право да се пътуването да продължи.


На въпроса: Какъв е редът за поправка на данните при сбъркана винетка?  Отговорът е:


При купуването на е-винетка отговорността за попълване на коректна информация е на собственика или ползвателя на превозното средство, а поправка се допуска, ако при покупката потребителят е въвел неверен регистрационен номер, сгрешил е държавата, в която е регистрирано превозното средство, или неговата категория (когато е посочено ремарке вместо лека кола или обратното).


Ако данните са грешно зададени се смята, че винетната такса за превозното средство не е платена. Няма значение дали символите на регистрационния номер са  записани на кирилица или на латиница, нужно е те да съответстват на символите на регистрационния номер.  Записват се единствено букви и цифри. Цифрата 0 (нула) и буквата О ( О буква) не са взаимно заместващи. Те не се въвеждат, ако регистрационният номер съдържа в себе си тире, точка или интервал.


Корегирането на електронна винетка става, когата собственикът или временно ползващият превозното средство, подаде заявление за неправилно въведени данни. Публикуван е образец на заявлението в сайта www.bgtoll.bg в раздел "За нас", секция "Заявления".


Препоръчва се на подаващите заявления да предоставят свидетелство за регистрация на пътното превозно средство, разписка за направено покупка на електронна винетка, също и пълномощно, ако заявлението не се подава от собственика. Това се прави с цел по-бърза обработка. Потърпевшите граждани могат да подават своите заявления до Агенция "Пътна инфраструктура", Национално тол управление (София, бул. "Никола Петков" № 86), в 27-те областни пътни управления или на електронен адрес info@bgtoll.bg.


Направените промени в Закона за пътищата не предполагат възстановяване на суми за е-винетки при неправилно въведени данни при закупуването ѝ. Корекцията в данните на електронната винетка започват да бъдат в сила от момента на извършване на корекцията. Коригираната винетка може да се използва до изтичането на периода на валидност на първоначално издадената. Не се отменят регистрираните нарушения от електронната система за събиране на пътни такси преди момента на поправката.

 

 

 

източник: Дневник


bgtoll, Автомобили, България, Винетка -


Оставяне на коментар