Решават ли проблеми или създават нови, предложените промени в Закона за пристанищата

Решават ли проблеми или създават нови, предложените промени в Закона за пристанищатаМинистерският съвет е приел проекта за промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, с които той трябва да бъде синхронизиран с регламента на Европейския парламент и Европейския съвет от 15 февруари 2017 г.


Според информацията, разпространена от правителствения пресцентър, с промените се предлага


премахване на разделението на пристанищата


за обществен транспорт на такива с национално и с регионално значение. Въвежда се и нова система на пристанищно таксуване, както и намаляване на случаите, в които се събира т.нар. акваториална такса (за престой в акваторията на Черно море).


Размерът на таксата се определя от Министерския съвет и се събира ежегодно в полза на държавния бюджет. В момента тя се дължи от всички собственици на територия и инфраструктура на пристанища за обществен транспорт с регионално значение, рибарските, яхтените и специализираните пристанища, както и тези, технологично свързани с производствения процес на корабостроителните и кораборемонтните предприятия.


С промените, предложени от кабинета сега, акваториална такса ще заплащат само тези собственици на територията и инфраструктурата на рибарските, яхтени, технологични и специални пристанищата, които са разположили в акваторията им плаващи хидротехнически съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега (понтони и др.) или за защита от ветрово или вълново въздействие. По този начин акваториална такса ще се заплаща само в случаите, в които конкретен стопански субект действително и трайно е ангажирал по-голяма част от акваторията на Черно море или река Дунав, разполагайки в него собствените си плаващи съоръжения, за да осъществява търговската си дейност.


Друг резултат от прилагането на регламентите


на Европейския парламент и Европейския съвет ще бъде това, че съществуващите държавни и частни пристанища за обществен транспорт в района на Бургас ще бъдат обединени обединени в едно "Пристанище Бургас" с държавни частни терминали. Същото ще бъде приложено и за съществуващите пристанища за обществен транспорт във Варна.


Според правителственото решение за управителен орган на пристанищата във Варна и Бургас се определя Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", а за компетентен орган по смисъла на регламента на Европейския парламент и Европейския съвет - Изпълнителна агенция "Морска администрация".


С приетите през 2017 г. европейски регламенти за пръв път


бе създадена единна нормативна рамка


по отношение на достъпа до пристанищните услуги, таксите, които се плащат за ползването им, както и по отношение на финансирането и таксуването на пристанищната инфраструктура.


Представители на морския бизнес, пожелали анонимност обаче, коментираха пред "Дневник", че в предлагания от Министерския съвет проект за промени в закона за пристанищата има


тежки противоречия,


които са основа за развитието на корупционни практики.


Така например в него е записано, че жалбите на пристанищни оператори ще бъдат разглеждани от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Според други подзаконови актове обаче пак той ще предоставя или отказва право на достъп до пазара на пристанищни услуги, ще ограничава броя на пристанищните оператори, ще налага задължение за извършване на обществени услуги и т.н.


Това на практика означава, че един и същ орган - "Морска администрация", ще допуска играчите на пазара и в същото време ще разглежда техните жалби. Така задължението за гарантиране независимостта на органа по разглеждане на жалби се оказва компрометирано още преди да е станало факт, тъй като ще създаде и


предпоставки за корупция,


коментират експерти.


Според други от предложените законови промени "Морска администрация" трябва да финансира дейността си с част от таксите за пристанищна инфраструктура, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Така излиза, че администрацията ще се финансира от събираните такси, но и ще се произнася по жалби, свързани с техния размер. При това положение не е ясно как "Морска администрация" ще гарантира безпристрастността си при разглеждане на жалби, подадени от самото държавно предприятие, което осигурява сериозна част от приходите ѝ.


По информация на "Дневник" представителите на морския бизнес вече са изпратили до Народното събрание възраженията си по готвения законопроект. Каква част от тях ще бъдат приети за основателни ще стане ясно при разглеждането му.

 

 

Източник: Дневник


България, Европейски парламент, Европейски съвет, Морска администрация, регламент -


Оставяне на коментар