Как когато печелим, може да загубим? ... или какво трябва да знаем, за да управляваме успешно личните си финанси?

Как когато печелим, може да загубим? ... или какво трябва да знаем, за да управляваме успешно личните си финанси?


Успешното управление на личните финанси изисква умения, знания и отговорност, които не винаги са лесни за придобиване. Спечелването на пари е трудно начинание, но управлението им още повече. Въобще - личните финанси са едно сложно уравнение, което изисква специфична експертиза.

 

Първият казус в поредицата е на Ивелин*, който е на 20 години и живее с майка си - на 56 години, и баща си - на 59 години. Неочаквано бащата се разболява и след 10 месеца тежко боледуване почива. Към момента на настъпването на болестта той има ипотечен кредит, който е изплатен на 70%, но още 30 000 лева са дължими към банката. По време на боледуването му той е нетрудоспособен и не обслужва задължението, а Ивелин и майка му са с доходи, които не позволяват обслужването на кредита. Така по него се образува съдебно производство.

 

Това е един негативен сценарий, който е възможно да се случи при онаследяването на задължение. Дори кредитът да не стигне до съда обаче, предизвикателствата остават, тъй като в случая доходите на семейството не позволяват да се покрие размерът на ипотеката и банката може да вземе имота

В тази ситуация могат да бъдат предложени няколко превантивни мерки, които да вземем предвид още преди да изтеглим кредит:

  • Създайте си паричен резерв и се опитайте, след плащането на всички месечни разходи, в т.ч. и ипотечната вноска, да добавяте дори символична сума към него или поне да не го намалявате. Това няма да ви "спаси" от всяка ситуация, но ще ви даде свободата да реагирате на някои непредвидени обстоятелства;
  • Стремете се размерът на кредита да не представлява твърде голям % от приходите на домакинството. Това е особено важно, когато вноските се покриват предимно от един член на домакинството, който има и най-голям доход. Не забравяйте, че евентуална негова загуба или липса на трудоспособност може да доведе до риск за цялото семейство. Най-добрият вариант е сумата на месечните вноски по кредити да не надвишава 1/3 от прихода ви;
  • Поинтересувайте се каква част от сумата ще покрие застраховката, която банката вероятно ще включи в договора ви за ипотека, какви са условията по тази застраховка, за да планирате бъдещето по-лесно;

Тези превантивни мерки могат да ни спестят трудности, но естествено не са панацея, особено, когато възникнат форсмажорни обстоятелства, както в случая със семейството на Ивелин.

Можем да идентифицираме основните стъпки, които да следваме, ако попаднем в сходна ситуация:

Предоговаряне, предоговаряне, предоговаряне

Информирайте кредитора, че искате да върнете парите, които сте заели. Макар моментът да е труден, той не отменя нито административните, нито финансовите ни задължения. Колкото по-проактивно и бързо действате, толкова по-лесно ще се справите със ситуацията. Не забравяйте, че ако не дадете знак за намеренията си да покриете задължението, можете много бързо да изгубите имота. Затова договорете се с кредитора за условия, при които ще можете да плащате, дори това да означава съвсем малка вноска. Ивелин, например, ще завърши образованието си след няколко години и по всяка вероятност ще повиши доходите си, което ще улесни и ускори изплащането на заема.

Продажба на имота

Продажбата на имота е възможен вариант. Така с парите ще можете да покриете заема, а с остатъка да потърсите вариант за покупка на по-малък имот или наем като временно решение. В случая със семейството на Ивелин оставащата сума представлява малка част от първоначално изтегления заем и е важно да проверят тази опция в допълнителен разговор с банката. Този вариант би бил по-изгоден в случай, че остава голяма сума за връщане, която е непосилна за задълженото лице.

Отказ от наследство

Отказът от наследство е практика, когато се онаследяват повече дългове, отколкото активи. Тук трябва да имате предвид, че отказвайки се от задълженията, се отказвате и от цялата съвкупност от наследими права. В конкретния случай това е непрепоръчително, тъй като освен от задължението, Ивелин и майка му ще се откажат и от наслединия имот, както и от други активи, които бащата е притежавал.

Накратко:

Важно е да се действа активно и наистина бързо, защото, освен риск банката да вземе имота, съществува и този от съдебни действия. А таксите и разноските по делото също са дължими от крайните клиенти. В същото време евентуален запор по сметките може да затрудни изтеглянето на нов кредит, който да погаси задължението и съпътстващите разходи. Ако бъдете активни и отворени към търсене на комуникация и решения заедно с кредитодателя си, ще намерите най-ефективното за вашия бюджет решение.

*Името е променено, но казусът е от истинска история от реалната практика


България, интересно, любопитно, новини, финанси -


Оставяне на коментар

Реклама