Срещата на Г-7 приключи с приемане на програма за глобални действия

Срещата на Г-7 приключи с приемане на програма за глобални действия


Срещата на лидерите на страните от Г-7 във Великобритания приключи с приемане на програма за глобални действия, в което очертават като основни свои приоритети за бъдещето на света - борбата с пандемията, възстановяването на икономиките, благосъстоянието на хората по света, опазването на планетата, укрепването на партньорствата и ценностите на демокрацията.

Напомняме,  в петък бе началото на форума и той приключи в неделя в английското графство Корнуол с участието на лидерите та Великобритания, САЩ, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия. Страните постигнаха споразумение да предоставят на бедните държави един милиард дози от ваксините срещу COVID-19.

"Ние, лидерите на Групата на седемте, се срещнахме в Корнуол на 11-13 юни 2021 г., решени да победим COVID-19 и да изградим по-добре (това, което е засегнато от пандемията- б.р.). Спомнихме си всички, които са погубени от пандемията и отдадохме почит на онези, които все още се стремят да я преодолеят. Вдъхновени от техния пример за сътрудничество и решителност, ние се обединихме около принципа, който ни събра първоначално - че споделените вярвания и споделените отговорности са основата на лидерството и просперитета. Водени от това, от нашите трайни идеали като свободни отворени общества и демокрации и от нашия ангажимент за мултилатерализъм, ние постигнахме съгласие за обща програма на Г-7 за глобални действия." - се отбелязва в изявлението на лидерите.

Като точка първа в списъка за глобални действия е отбелязано справянето с пандемията.

"Да сложим край на пандемията и да се подготвим за бъдещето чрез интензивни международни усилия, като започнем незабавно да ваксинираме света, осигурявайки възможно най-много безопасни ваксини за колкото може повече хора толкова бързо, колкото е възможно.“

"Общите ангажименти на Г-7 от началото на пандемията са да осигурим над 2 милиарда дози ваксини - включително тези от миналата ни среща през февруари 2021 г. и тези, които огласихме тук в Карбис Бей за предоставяне на един милиард дози през следващата година. Същевременно ще създадем необходимите рамки за укрепване на колективната ни отбрана срещу глобални заплахи за здравето чрез: увеличаване и координиране на производствения капацитет на всички континенти, подобряване на системите за ранно предупреждение, подкрепа за науката в мисията й да съкрати от 300 дни до 100 дни цикълът за разработване на безопасни и ефективни ваксини, средства за лечение и текстове." - пише в заключителния документ от срещата.

Втора точка засяга икономическото възстановяване: "Да укрепим нашите икономики чрез прилагане на възстановителни планове, с финансова подкрепа от 12 трилиона долара, които сме предоставили по време на пандемията. Ще продължим да подкрепяме нашите икономики толкова дълго, колкото е необходимо, премествайки фокуса на нашата подкрепа от реакция на криза към насърчаване на растежа в бъдеще чрез планове за създаване на работни места, инвестиции в инфраструктура, стимулиране на иновациите, подкрепа за хората и създаване на равни възможности - така, че да не остане изоставено място или човек, независимо от възрастта, етническата принадлежност или пола. Това не беше така при миналите световни кризи и ние сме решени този път да е различно."

Лидерите обсъждат и реформи при глобалната търговия.

"Да осигурим бъдещия ни просперитет, като отстояваме по-свободна, по-справедлива търговия в рамките на реформирана система за търговия, по-устойчива световна икономика и по-справедлива данъчна система", пише в декларацията.

"Ще си сътрудничим, за да осигурим бъдещите граници на световната икономика и общество, от киберпространството до космическото пространство, да увеличим просперитета и благосъстоянието на всички хора, същевременно отстоявайки нашите ценности като отворени общества. Убедени сме в потенциала на технологичната трансформация за общото благо в съответствие с общите ни ценности." - отбелязват още лидерите.

Опазването на планетата е под особено внимание в програмата.

"Да защитим нашата планета чрез подкрепа за зелена революция, която създава работни места, намалява емисиите и се стреми да ограничи покачването на глобалните температури в рамките на 1.5 градуса. Ние се ангажираме да постигнем нулеви емисии не по-късно от 2050 г., като съкратим наполовина общите ни емисии през двете десетилетия до 2030 г., като увеличим и подобрим финансирането за защита на климата до 2025 г. и опазим или защитим поне 30% от нашата суша и океаните ни до 2030 г. Ние приемаме своя дълг да опазим планетата за бъдещите поколения." - са сигурни авторите на документа.


 

Лидерите поемат ангажимент да подсилят партньорствата и подкрепа за развиващите се страни:

"Да укрепим партньорствата си с другите страни по света. Ще развием ново партньорство, за да работим по-добре за възстановяването на света чрез промяна в подхода ни към инвестициите в инфраструктура, включително чрез инициатива за чист зелен растеж. Решени сме да задълбочим партньорството си до постигане на нова сделка с Африка, включително чрез увеличаване на подкрепата от Международния валутен фонд за най-нуждаещите се страни, като нашата цел е общата сума да достигне 100 милиарда долара."

Важно място е отделено в документа на общите ценности и защитата на демокрацията.

"Приемаме нашите ценности като трайна основа за успех в постоянно променящия се свят. Ще използваме като двигател силата на демокрацията, свободата, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките права, за да отговорим на най-големите въпроси и да преодолеем най-големите предизвикателства. Ще направим това по начин, който цени индивида и насърчава равенството, особено равенството между половете, включително чрез привличане на още 40 милиона момичета към образованието и набиране на най-малко 2.75 милиарда долара за Глобалното партньорство за образование." - се отбелязва още в декларацията.

Лидерите казват още, че глобалната програма е отворена и ще бъде подобрявана в партньорство с други страни.

 

източник: news.bg


COVID-19, Великобритания, Г-7, Германия, Глобална търговия, Групата на седемте, Италия, Канада, Лидери, Опазване на планетата, Политика, САЩ, Франция, Ценности, Япония -


Оставяне на коментар

Реклама