Предизвикателствата, пред които е изправено предстоящото правителство според екс зам. министър на финансите

Предизвикателствата, пред които е изправено предстоящото правителство според екс зам. министър на финансите


За да имаме успешен план за възстановяване, трябва да имаме приемственост и стратегическа визия. За съжаление намаленият капацитет на българската администрация през последните години за произвеждане на относително качествени документи е прекалени видим и не е в изгода на държавата. В това се и корени проблемът - грешни политически решения и намален капацитет за водене и управление на документите с определени проекти. Това заяви Любомир Дацов, бивш заместник-министър на финансите по телевизия Bulgaria On Air.

"Планът не е толкова голям голям проблем, колкото това, че той трябва да бъде подкрепен от определени проекти, а те са част от документите, които трябва да бъдат изпратени в Брюксел за оценка. Така изпадаме в доста безизходна ситуация, защото дори да пренапишем плана като стратегия, времето за изработване на проекти е почти никакво. Ето защо предизвикателството през следващото правителство е огромно. Работата не може да бъде решена от парламента. Това е работа на правителството.", заяви той.

По думите му голямото предизвикателство е дали потенциалният БВП ще скочи от сегашните 3,5% на 6-7%.

"Скептичен съм, че проектите, които виждаме в плана, ще променят българската икономика значително, така че растежът да скочи 6-7%. Политическата среда в момента и какъв ще бъде бизнес климатът в България е по-важно от оформянето в план", казва Дацов.

"С огромните строителни дейности, които са формирани в сегашния план и ако досега имаме ограничен капацитет в строителството, ще видим че всъщност нямаме хора, а това изисква човешка ръка навсякъде. Въпросът не опира само до парите, които идват от Европа. От тук идва и голямото предизвикателство да се усвоят просто едни пари или да се създават дългосрочни условия за развитие", заяви той.

По думите му по-добрият вариант е да се гледа стратегически в бъдещето и дори да не се усвоят всички пари, по-добре да се създаде здрава основа за това България да е по-конкурентноспособна.

"Факт е, че проблемът е при нас. Ние обърнахме модела и направихме такава конструкция, че вместо европейските средства да бъдат стимул за развиване на икономиката се превърнаха в средства за генериране на зло. България растеж два пъти по-бързо от гледна точка на догонване на средноевропейските нива. В момента, с всички тези средства добавяме по 1 процентен пункт на година", заяви Дацов.

Според него проблемите не са само в България, а и на високо европейско ниво и това поражда скептицизъм към бъдещето на Европа. "Самата Европейска комисия трябва да се замисли за сигналите, които излъчва, защото много хора се обезверяват и губят подкрепата си за Европа", смята Дацов.


България, икономика, новини, правителство -


Оставяне на коментар

Реклама