С чифт обувки и без книги на училище

С чифт обувки и без книги на училище21,4% нямат достъп до книги, които са подходящи за възрастта (82,3% при ромите), а 24,6% нямат поне два чифта обувки (64,2% при ромите), показва статистиката.

Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Броят на преподавателския персонал също намалява - през настоящата учебна година преподавателският персонал в професионалните училища е 11,9 хиляди, или с 4% по-малко от изминалата година. Влошаването на имиджа на професионалното образование, остарялата материална база, буксуването на дуалното обучение, могат да бъдат определени като причини за всичко това могат

Бяха публикувани данните за образованието през учебната 2020/2021 г., от Националният статистически институт (НСИ), обхващащи предучилищното, училищното и висшето образование. Данните сами по себе си са интересни, но си струва да отбележим и някои основни наблюдения и връзки с други фактори, реалности и статистики.

 

 

 

Предучилищното образование

Виждаме намаляване на децата спрямо предишната учебна година (от 218 до 216 хиляди, или с 1%) при предучилищното образование, както заради демографските процеси в страната, така и поради намаляване на обхвата на  записването - за учебната година записаните са 78,1% (с 0,6 пр. п. по-малко).

 

Общо образование

Тук също се наблюдава намаляване на учeщите, в резултат от намаляване на броя на населението във възрастовата група. Броят на напусналите училище също намалява. 13 хиляди ученици са напуснали общообразователните училища през учебната година. Най-висок е броят на напусналите образование поради заминаване в чужбина и по семейни причини , но този на напусналите поради нежелание да учат остава над 10% от напусналите, или 1400 ученици.

 

Бедността е сред основните причини за нежеланието и/или невъзможността за учене, подсказват индикаторите за бедност и социално включване. Данните за 2020 г. сочат, че  38,5% е делът на децата с материални лишения (на възраст между 1 и 15 години), а според етническата принадлежност при ромската общност стойностите са най-високи - 77,8%.  11,6% от децата през 2020 г. нямат осигурено място за учене или писане на домашни (54,3% при ромите), 21,4% нямат достъп до книги, подходящи за възрастта им (82,3% при ромите), а 24,6% нямат поне два чифта обувки (64,2% при ромите).

 

Професионално образование и обучение

138,7 хиляди е броят на учещите в професионалното образование и обучение. Тенденциите в професионалното образование са сравнително неблагоприятни. Въпреки че връзката на професионалното образование с пазара на труда е по-тясна в сравнение с тази при образованието в общообразователните училища и води до по-ниска безработица, по-висока заплата и по-голям шанс за бърза заетост. През 2020 г. делът на завършващите намалява до 43,5% (при 45,6% през 2019 г.).

Броят на преподавателския персонал също намалява - през настоящата учебна година преподавателският персонал в професионалните училища е 11,9 хиляди, или с 4% по-малко от изминалата година. Влошаването на имиджа на професионалното образование, остарялата материална база и буксуването на дуалното обучение са някои от причините за всичко това.

Висше образование

Студентите в страната през тази учебна година са 226,4 хиляди. Наблюдава се намаляване на спада на студентите през последните години и през 2020/2021 г. броят им остава почти непроменен в сравнение с предходната година. Така на дневен ред продължава да стои въпросът с раздутите бройки в университетите и противоречи на спада на населението, който не се компенсира и от увеличаването на чужденците студенти.


България, Образование -


Оставяне на коментар

Реклама