Намалява се минималният брой изпитвания за втория учебен срок

Намалява се минималният брой изпитвания за втория учебен срокС промени в две наредби Министерството на образованието и науката (МОН) намалява минималния задължителен брой текущи изпитвания за втория срок на тази учебна година за формирането на срочна оценка, както и променя реда и условията за прием след 4 и след 10 клас.


Брой изпитвания за срока


Намаляването на минималния брой изпитвания за втория срок ще стане с промяна на Наредба номер 11, като се вземат предвид и оценките, поставени по време на обучението в електронна среда. Това информира министърът на образованието Красимир Вълчев в писмен отговор на въпрос на депутати от БСП как ще приключи настоящата учебна година. Отговорът носи датата 11 май.


Според сега действащата наредба минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е: 1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично; 2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2.5 - 3.5 учебни часа седмично; 3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично; 4. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули от учебната практика.


"Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 11, която е за оценяване на резултатите от обучението на учениците, нормативно ще уреди намаляването по изключение на минималния задължителен брой текущи изпитвания за втория срок на настоящата учебна година и формирането на срочна оценка, като се вземат предвид и текущите оценки, поставени в процеса на обучението от разстояние в електронна среда", разяснява Вълчев, без да отбележи с колко се намалява минималният брой изпитвания.


Промени в условията за прием след 4 и 10 клас


Министърът на образованието напомня предложението на МОН през тази година да не се състоят изпити от националните външни оценявания в края на 4 и на 10 клас и че за окончателното решение се изисква законодателна промяна. Вълчев допълва, че се планира степента на постигане на резултатите от обучението в края на началния и на първия гимназиален етап да се измери в началото на следващата учебна година - съответно в началото на 5 и на 11 клас, с извадка от ученици.


С допълнения на Наредба номер 10, която е за организацията на дейностите в училищното образование, пък ще бъдат нормативно регламентирани, по изключение само за тази учебна година, промени в реда и условията за приемането на ученици.


В математическите гимназии учениците ще се приемат в пети клас въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието "Математика за всеки" - комбинация от предвидените за тази година в календара на МОН състезания.


Според сега действащата наредба право на участие в приема в 5 клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в 4 клас и са участвали във включени в календара на МОН: 1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или 2. поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.


В обединените училища, които са нов вид училища, учениците ще се приемат в 11 клас въз основа на оценките им от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, информира още Вълчев в писмения си отговор. Според настоящата наредба приемът в 11 клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от 10 клас.


Присъствени изпити


През тази учебна година присъствено в училищата и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки ще се състоят само държавните зрелостни изпити в 12 клас (в периода 1-4 юни), държавните зрелостни изпити по теория на професията и специалността (на 5 юни) и изпитите от националното външно оценяване по български език и литература в края на седми клас (на 15 и на 17 юни), напомня още Вълчев. Той допълва, че присъствени ще са и изпитите за проверка на способностите (за профили и професии в изкуствата и спорта за прием на учениците в осми и в 11-и клас).


Също присъствени ще са и изпитите за промяна на годишната и на окончателната оценка, изпитите за срочна или годишна оценка на учениците, които са в самостоятелна или в задочна форма на обучение, както и вътрешните училищни изпити в специализираните училища, а и някои практики в професионалните гимназии.


Предвид условията на извънредната обстановка различната скорост на преподаване в отделните училища и в отговор на притеснения на зрелостници и на родители на ученици в седми клас в сайта на МОН е обявено учебното съдържание, което няма да се включва през настоящата година в изпитните материали от националното външно оценяване в седми клас и за държавните зрелостни изпити в 12 клас, информира министър Красимир Вълчев.


МОН предвижда в края на юни да има възможност да се проведат националните кръгове на ученическите олимпиади, чиито резултати се използват за подбор на участниците в национални отбори в международни олимпиади, за прием в университети, за стипендии и за подкепа на училищата за подготовка на олимпийци през следващата учебна година.

 

 

 

Източник: Дневник


България, Красимир Вълчев, Политика, ученици, училище -


Оставяне на коментар