В Зеления си преход, Европа ще има нужда и от Русия

В Зеления си преход, Европа ще има нужда и от Русия


Въпреки всички препятствия, "Северен поток 2" е на път да бъде завършен. Европа обаче скоро ще се нуждае от други енергийни ресурси. Русия ще може да печели до сто милиарда долара годишно от износ на водород, включително и за Стария свят, пише РИА Новости.

Целите са амбициозни - до 2030 г. контролирайки 20 процента от световния пазар в крайна сметка страната да стане глобален лидер в тази област. А и плановете на Европейския съюз за постигане на пълна въглеродна неутралност са от полза за руските амбиции.

Пазарен лидер

До 2050 г. водородът ще донесе на Русия от 23,6 до 100,2 милиарда долара годишно. Износът за световния пазар ще варира от 7,9 до 33,4 милиона тона, съгласно проекта на Концепция за развитие на водородната енергия до 2024 година. Проектът беше съгласуван с компании, специализирани ведомства и изпратен на правителството.

Разликата в прогнозите се обяснява с факта, че все още не е много ясно според кой сценарий ще се развие водородният енергиен пазар, който просто още не е налице. Мащабен транспорт от производствените центрове до центровете за потребление е възможен по аналогия с нефта и втечнения природен газ (LNG). Или например производство и потребление в конкретни държави и региони.

Русия като потенциално голям доставчик се интересува от този пазар. През 2020 г. водородният енергиен сектор беше включен за първи път в енергийната стратегия. Целите бяха поставени: до 2024 г. да се изнесат 0,2 млн. тона, до 2035 г. - десет пъти повече.

Намеренията са да се постигне това, като се инвестира и увеличи производството на водород на базата на природен газ като се използват възобновяеми източници и ядрена енергия. Плюс това - да се разработят руски нисковъглеродни технологии за получаване на елемент номер едно от Менделеевата таблица, чрез пиролиза, електролиза на метан и други методи. Включително чрез локализиране на чуждестранното ноу-хау.

Износ за Азия

Русия има голям потенциал за комерсиализация на тази област. Така например "Русатом Оверсиз" и Японската агенция за природни ресурси и енергетика подписаха споразумение за сътрудничество по пилотен водороден проект през септември 2019 г.

През февруари Росатом обяви, че проучва перспективата за създаване на производство на Сахалин за по-нататъшен износ на водород за Япония. До 2030 г. държавната корпорация ще може да осигури до 40% от нуждите на островната държава.

И през март Олег Аксютин, заместник-председател на управителния съвет на "Газпром", засегна тази тема във връзка с доставките за Китай, Южна Корея и Япония. "По-специално, от особен интерес е възможността за производство на водород в Далечния изток и последващ експорт", отбеляза той.

Зеленият курс на Европа

Европа също няма да бъде оставена настрана - до голяма степен благодарение на курсът й към зелената енергия.

Германия вече изрази готовност да подкрепи развитието на глобалния водороден пазар и да взаимодейства с потенциални доставчици - Саудитска Арабия и Русия (през април Министерството на енергетиката се съгласи с колеги от Германия за сътрудничество в областта на производството). Доктрината на Берлин предполага, че до 2050 г. почти цялата икономика на страната, включително тежката индустрия, ще премине към водород.

Ускорител за руския износа на водород може да се превърне Зелената сделка - стратегия, одобрена от Европейския съюз през 2019 година. Този документ предполага пълна въглеродна неутралност до 2050 г. и значително намаляване на вноса на въглеродно-интензивни продукти като петрол и газ. До 2030 г. емисиите на парникови газове се планират да бъдат намалени с поне 55%.

Така до 2030 г. "Зелената сделка" ще засегне особено вноса на въглища, а след това - на нефт и газ. Това ще увеличи търсенето на други енергийни ресурси, предимно водород.

Критиците твърдят, че Русия като цяло няма какво да "хване" тук: Европа се нуждае само от руския природен газ, суровината за извличане на водород. Това обаче не е съвсем вярно. В Европейския съюз просто няма достатъчно капацитет за производство на химическия елемент номер едно. За неговото създаване са необходими огромни инвестиции, казва независимият индустриален експерт Леонид Хазанов.

"Водородът може да се получи или чрез електролиза на вода, или чрез преработка на природен газ. Но в Европа тогава ще трябва да построи още много вятърни и слънчеви електроцентрали (там са забранени ядрените и въглищните), което изисква място за тяхното поставяне (дори в морето не можете да поставите вятърни турбини навсякъде). Или да направи инсталации за синтез на водород от синьо гориво. Във всеки случай ще са необходими впечатляващи капиталови инвестиции и не всички западни компании са готови за това ", обяснява събеседника на РИА Новости.

Следователно условията за износ на водород от Русия са повече от подходящи: разположението между два ключови пазара за продажба - Европа и Азия - плюс огромни запаси от природен газ. И освен това има мощна изследователска и производствена база.


водород, Европа, зелен преход, новини, Русия, свят -


Оставяне на коментар

Реклама