Какво се случва с незаконните строежи на Марешки

Какво се случва с незаконните строежи на Марешки
 Преписката, с която главният архитект на града Виктор Бузев е отказал да признае за "търпими" незаконни постройки в имот на Веселин Марешки в Морската градина е върната като негодна от Варненския административен съд. Това показват мотивите към решение на съда, което издадено на 14 април 2021 г. 


Местната общинска администрация за повече от девет месеца местната общинска администрацията не попречи по никакъв начин, за да спре незаконното строителство в имота на Марешки, макар че имаше сигнали, публикувани в медиите и протестите на граждани. Още един епизод от активното общинско бездействие се явява и сегашната негодна заповед, издадена от главния архитект на Варна на 14 февруари 2021 г. По този начин на бившия председател на Народното събрание фактически беше позволено безпрепятствено да разшири стара сграда и да построи две нови с басейн и алеи в Морската градина на Варна


макар че има наложената строителна забрана


още през 2012 г.


Според решението на Варненския административен съд издаване на удостоверение за търпимост за две сгради в местността "Салтанат" в Приморския парк във Варна е било поискано от компанията "Марешки недвижими имоти". За да бъде постигнато това е представена декларация, че сградите са построени още през 90 -те години на миналия век. Главният архитект на града не се съгласил да издаде исканото удостоверение, но при обжалването на отказа му, Административният съд го е отменил с мотива, че при издаването му са допуснати


"съществени нарушения на процесуалните правила"


От мотивите, посочени в съдебното решение, се разбира още, че отказът е постановен, без дирекцията по архитектура в Община Варна да поясни факти, които са били важни в спора с "Марешки недвижими имоти".


Главният архитект на Варна е заявил в хода на делото, че към искането за търпимост на незаконните сгради от страна на дружеството не са му били представени геодезическо заснемане и конструктивно становище. Макар че той не ги е изискал, както постановяват нормите на Адиминистративнопроцесуалния кодекс. Не може да се направи еднозначно извод от издадената заповед за отказ за конкретното основание , с което това е било направено. Виждат се и


противоречиви мотиви от страна на главния архитект,


който е направил преценка, че сградите са нетърпими, макар че не е свършил необходимото, за да изясни кога точно са се появили те.


"С решението си съдът не е разгледал въпроса дали конкретните строежи трябва да бъдат премахнати или не, тъй като предмет на делото не е заповед за премахването им, а за отказ да бъде издадено удостоверение, с което те да бъдат обявени за "търпими", макар и незаконни", казаха от Пресслужбата на съда.


От общинската администрация във Варна обявиха, че решението на Административния съд ще бъде обжалвано.


Строежът в имота на Марешки стартира в края на миналото лято макар че имаше забрана за всякакви строителни дейности в парка, наложена с приемането на Общия устройствен план на града още през 2012 г. Местната администрация отговориха на получените сигнали като официално обявиха, че


строителни книжа за въпросния парцел не са били издавани.


И макар всичко това не бяха предприети никакви действия за се прекрати работата в него.


 Площта на теренът с начин на трайно ползване "Обществен селищен парк, градина" е 3791 кв.м. На 17 юни 2020 г. теренът е прехвърлен на компанията "Марешки недвижими имоти"от дружеството "Варна фарма М". 76-годишната Веска Марешка, майка на Веселин Марешки, е управителка и на двете компании. По информация набавена от Търговския регистър тя е собственик еднолично или в съдружие на 69 компании и участва в управителните органи на общо 100. Заедно с майка си и съпругата си Светлана, Марешки е член на съвета на директорите на "Марешки недвижими имоти".

източник: Дневник

Варна, Веселин Марешки -


Оставяне на коментар

Реклама