Популацията от зубъри в Източни Родопи се увеличи с още един член

Популацията от зубъри в Източни Родопи се увеличи с още един член


 В Източните Родопи се роди още едно зубърче. Новороденото е мъжко и е се появи на бял свят през втората половина на май месец. През 2019 г. зубрите бяха освободени в дивата природа на Родопите по програма за възстановяване на популацията и това е четвъртото животно от този вид, което се ражда на свобода.

12 са животните вече в стадото, а в грижите за бебето са обвързани всички. По наблюдения на екипа на фондация "По-диви Родопи“, всички женски са се отделили от стадото и са се завърнали след почти две седмици с вече укрепналото новородено.

 Животните поетапно са започнали да заемат екологичната си ниша след пускането им от адаптационната ограда през 2019 г. и да извършват сезонни миграции - есента и зимата се установяват в по-ниската част на Дивечовъден участък "Студен кладенец", а през пролетта постепенно се качват към по-високите и не така лесно достъпни части на района.

През 2013 г. са докарани първите животни в района в Дивечовъден участък "Студен кладенец"  от Германия. Две млади животни, дарение от зоопарка в Зул, Германия се присъединени към групата през 2017 г, а през октомври 2020 година още два зубъра пак дарение от два европейски зоопарка - унгарския зоопарк Сощо край град Ниредхаза и Братиславския зоопарк в Словакия.

Европейски бизон, така е известен още зубърът е един от символите на природозащитата в Европа. Това, което се случва с популацията от зубъри през годините е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването, но с много усилия е възможно да бъде и възстановен. Зубърът също така е най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. Елени лопатари, благородни елени, вълци, лешояди и още голям брой редки и застрашени видове животни и птици са животните, с които съжителства зубърът в Студен кладенец.

Възстановяването на популацията от зубрите в Родопите е обща инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" и Фондация "По-диви Родопи" и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи.

 

източник: nwes.bg


Германия, Европа, Застрашени видове, Зубъри, Източни Родопи, Студен кладенец, фондация "По-диви Родопи“ -


Оставяне на коментар

Реклама