Омбудсманът Диана Ковачева с категорична позиция по въпроса с техническите паспорти

Омбудсманът Диана Ковачева с категорична позиция по въпроса с техническите паспорти


Омбудсманът Диана Ковачева смята, че удължаването на срока за техническите паспорти с две години няма да реши проблемите. Становището си по проекта за изменение на наредбата за техническите паспорти е изпратила Ковачева до служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова.

В проекта се се дава предложение срокът за съставяне на техническите паспорти на съществуващите сгради - държавна, общинска или частна собственост, включително смесените (държавна, общинска и частна собственост), да бъде отложен с две години - до 31 декември 2024 г., а не до края на 2022 г., както е до този момент. Това не е първото, а поредното, отлагане на сроковете от повече от десетилетие макар заканите, че такива ще липсват.

 Необходимо е да има и други изменения в наредбите за да се реализират целите и резултатите, не само да бъде отложен срока. Освен това е трябва да бъде осигурена паспортизацията ресурсно и финансово. Диана Ковачева е твърда в позицията си, че децентрализацията на процеса и възлагане на разходите изцяло на гражданите е практически нереалистичен подход. Участието на публичните институции, както и финансиране от държавния бюджет или чрез други финансови механизми, задължително трябва да бъдат включени в преуреждането на материята.

Омбудсманът набляга, че по данни на АГКК едва 0.39% от съществуващите сгради имат паспорти.

Тя напомня, че заради десетките жалби на граждани, отнасящи се до издаването на технически паспорти на жилищни сгради до края на 2022 г., още на 15 март т.г. е изразила становище, че отлагането на процедурата е редно да се използва за цялостно преосмисляне на концепцията.

 

източник: news.bg


Диана Ковачева, Изменения в наредбите, Икономика, Омбудсман, Сгради, Технически паспорти, Финансиране -


Оставяне на коментар

Реклама