Онлайн заседания и възможност за купуване на маски в съдилищата предлагат адвокати

Онлайн заседания и възможност за купуване на маски в съдилищата предлагат адвокати


Адвокатска организация предлага 21 конкретни мерки, които съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да обсъди и които да се прилагат след отпадане на извънредното положение в съдилищата, докато все още има риск от зараза с коронавирус.

Сред предложенията са делата да се излъчват в реално време, за да могат да се гледат от всички желаещи дистанционно, а достъп до съдебните зали да имат само страните и призованите свидетели и вещи лица. В сградите на съдилищата или близо до тях да има възможност за купуване на маски, предпазни шлемове и ръкавици, а съдебната охрана да не допуска в сградите лица със симптоми на коронавирус. (Всички предложения вижте в прикачения файл.)


Сред предложенията е да се правят справки по дела на едно гише, което по възможност да бъде с вход или достъп, различен от общия вход на съда.


По-рано днес Висшият адвокатски съвет също отправи предложения до ВСС - четете тук.


Справките в деловодствата да се правят по изключение, а съдебните деловодители или секретар-протоколисти да бъдат инструктирани да изпращат експертизи и социални доклади на страните по електронна поща, когато са посочили такава, с цел максимално да се намали посещаването на съда от адвокати и адвокатски сътрудници.


Сред предложенията на Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество е и да се създаде облекчена организация в съдилищата за получаване на обезпечителни заповеди и изпълнителни листи, като по възможност се въведе система с изтегляне на билет за последователен номер по модел на държавните и общински администрации. Така лицата ще могат да изчакват реда си извън сградата на съда и по този начин ще се избегне струпването на много хора.


Делата да се гледат в специално оборудвани зали с по-голяма площ, снабдени със защитни щитове, а участниците в откритите съдебни заседания задължително да носят предпазни маски. Да се направи спешна промяна в Правилата за достъп до електронните съдебни дела, която да даде възможност за електронно заявяване на първоначална регистрация на потребител и на електронно заявяване на достъп до дела.


"Отново припомняме настояването ни въвеждането на електронното правосъдие да не се отлага нито ден повече, така както бе сторено с промените в чл.360в, ал.2 от ЗСВ. Въведеното извънредно положение доказа, че именно това забавяне на електронното правосъдие доведе до блокиране работата на съдебната система и адвокатурата, което не може и не трябва да продължава", призовават от Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество в отворено писмо до съдийската колегия на ВСС.

 

Източник: Дневник


адвокати, България, ВСС, коронавирус, мерки, съдийска колегия -


Коментирай

Реклама