Кои са най-големите заплахи пред бизнеса

Кои са най-големите заплахи пред бизнеса
Това, което застрашава най-много бизнеса е пандемията не само в България, но и глобално. Липсата на служители с добра квалификация е на второ място от заплахите за българските бизнес, определена лидерите като главен проблем от години. Това сочат резултатите от традиционното годишно проучване на "ПрайсуотърхайсКупърс".  29% от бизнеса обявява в същото време, че е увеличил наетите през миналата година.


 72% от участващите в проучването посочват като най-голяма заплаха за бизнеса си пандемията на първо място, а 54% - липсата на квалифицирани кадри, на трета място са киберзаплахите, заявени от 50%.


Авторите на изследването отбелязват, че наред ускорената дигитализация в резултат на пандемията и ползите от нея се увеличава и заплахата от кибератаки. Подчертават, че от март 2020 до февруари 2021 г. е имало 146 киберсъбития, докато в предходните два периода те са били 110 средно, това е ръст 33%.

Нараства и рискът от невярна информация като той тази година минава на 10-то място от 20 място на глобално ниво. Това се счита за реална заплаха от общо 32% от българските бизнес лидери.


Резултатите от проучването сочат още, че бизнесът в България е по-скептичен за ръста на глобалната икономика в сравнение с този в Югоизточна Европа и глобално. 58% от българските участници предвиждат ръст на глобалната икономика докато на глобално ниво такива очаквания имат 75% от питаните. Една четвърт от бизнес лидерите в България смятат, че ще се наблюдава дори понижение. Това мнение е подкрепено от 14% от лидерите глобално.


58% от бизнеслидерите в България мислят, че икономическият растеж глобално да се увеличи и при 64% от колегите им в Централна и Източна Европа и 75% глобално. А 24% очакват да се понижи при 14% глобално.


Общо 68% от бизнеса се надяват на ръст на приходите през следващите 12 месеца, това очакват и 74% от бизнес лидерите в региона и глобално. 28% не смятат, че те ще отбележат промяна, а 3%, че ще спаднат.


На въпрос за очаквания ръст на рентабилността през следващите 12 месеца 45% казват, че очакват ръст, 47% - запазване, а 6% спад. В Югоизточна Европа оптимисти са 53%, 28% очакват запазване, но са двойно повече - 12%, които очакват спад. В глобален мащаб 65% прогнозират ръст, 28% - запазване, а 9% спад.


 76% от българските участници заявяват, че ще се стремят към повишаване на ефективността на дейността си, 65% ще търсяг органичен растеж, а 51% имат намерение да пуснат нова услуга или продукт, това отговарят запитаните на въпрос коя от дейностите планирате през следващите 12 месеца с цел растеж на приходите . Само 22% работят върху ново стратегическо партньорство.


Увеличила се е тревожността на бизнеса за по-голяма част от заплахите през последните 3 г. , отчитат авторите на изследването и посочват, че все повече бизнес лидери трябва да действат по на пръв поглед противоречащи си стратегии. Като причина се посочва, че след 200 г. предсказуемостта изглежда понятие, останало в миналото.

По този начин бизнес лидерите е необходимо да бъдат отворени към света, но в същото време да са отдадени изцяло на успеха на местно ниво, успешни политици, търсещи с хъс подкрепа за идеите си, но също така да са способни да признават грешките си и да търсят помощ за тях, да изграждат добри стратегии, но да остават фокусирани върху всекидневните задачи, да са двигател на технологичните промени, но да останат отворени за важността на човешкия фактор, да са свързани с изконните ценности на организацията си, но да опитват и нови неща.

 Пандемията е причина 50% от бизнес лидерите вече в плановете си да включват риск от събитие, което има малка вероятност да се случи, но ще бъде със силно въздействие. Здравната криза е основание и все повече бизнес лидери да виждат ефект от справяне с проблемите при общи действия с държавите.

 

източник: Дневник

Бизнес, България, Политика -


Оставяне на коментар