Съдиите с препоръка за online дела и електронна кореспонденция

Съдиите с препоръка за online дела и електронна кореспонденцияСъюзът на съдиите в България излезе с официално обръщение, след като миналата седмица Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да възстанови дейността по връчване на призовки и съобщения по всички дела. С позицията съдийската организация споделя притесненията и опасенията на призовкарите и съдебните служители, че работата им ще е изключително затруднена заради страха от зараза с коронавирус на гражданите, които трябва да получат призовките и книжата.

Твоята колекция с национални мотиви - КУПИ тук СЕГА !


Заради това от Съюза на съдиите дават няколко конкретни предложения, с които да се създаде еднаква организация за работата на призовкарите и съдебните служители, която да не допуска разнородна практика в различните съдебни райони. Организацията предлага да се предприемат стъпки за ефективен контакт по електронен път, когато това е възможно, както и да се създадат условия и начини вещите лица да изпращат заключенията на експертизите си дистанционно на електронна поща например.


Организацията смята, че би трябвало съдийската колегия да предложи на министъра на правосъдието проект за изменение на процесуалните закони, които да уреждат изчерпателно основанията и реда за провеждане на съдебни заседания, при които присъствието на страните и другите процесуални участници се осигурява чрез електронна видеовръзка.

Дарителска кампания "Системата мълчи, но тениската може да говори!"


Сред предложенията на Съюза на съдиите е да се определят маршрути за служителите, които трябва да връчват призовките, както и за целта да се използват служебните автомобили, включително и тези на Висшия съдебен съвет. Да се насърчат гражданите да посочват електронни адреси за връчването на съдебни книжа. Предлага се да се издадат инструкции за действията на призовкарите и мерки за тяхна защита при физическото връчване на документи. От ССБ призовават и да се осигурят достатъчно материали - от химикалки, с които се подписват гражданите, до дезинфектанти за служителите, за да се гарантира възможно най-ограничен физически досег.


С решението на Съдийската колегия на ВСС беше отменена временната забрана за връчване на призовки и съобщения по съдебни дела и бе решено "при липса на посочен по делото телефон или електронен адрес призовки, съобщения и съдебни книжа да се връчват и изпращат на хартиен носител по обичайния ред, като се създаде необходимата организация при отчитане на спецификата на съответните органи на съдебната власт и мерките за ограничаване на Covid-19".


"С това бланкетно решение отговорността за безопасността на призовкарите и други съдебни служители, изпращащи съобщения, е оставена на председателите на отделните съдилища. Решението разчита на експедитивност и добра организация на работата по призоваване, която се надяваме да бъде създадена най-скоро", пишат от Съюза на съдиите.

В обръщението се казва и че съдебните служители изразяват опасения, че в атмосфера на страх от заразяване у гражданите, на които трябва да се връчват призовки и съобщения, както и у техните съседи и управителите на етажните собствености, в които адресатите на съобщенията живеят, работата на призовкарите ще е значително затруднена.

КУПИ своята тениска и маска с Българския лъв (Тук и Сега)


"Изразяват се и опасения, че при липса на отворени места с публично достъпни санитарни помещения е трудно и поддържането на добра лична хигиена при работата с множество химикалки, листове хартия и др., които се налага постоянно да влизат в контакт с кожата на различни хора в рамките на процеса по връчване на книжа. Намираме, че въпреки важните задачи на съдебните служители, които следва да гарантират нормалното функциониране на правосъдната система, тези опасения не са безпочвени и трябва да намерят своето разрешение", посочват от организацията.

 

Източник: Дневник


Covid 19, България, дела, книжа, коронавирус, коронавирус книжа дела призовки Съюз на съдиите в България ССБ, призовки -


Оставяне на коментар