Слабо оживление през юни не успява да заличи срива в пътуванията от коронавируса

Слабо оживление през юни не успява да заличи срива в пътуванията от коронавируса


През юни 2020 г., докато в страната действа извънредната епидемична обстановка, пътуванията на българи в чужбина са 286.1 хил., или с 60.1% под регистрираните през същия месец на 2019 г., показват данни на Националния статистически институт.


В сравнение с май обаче се наблюдава увеличение от над два пъти - тогава пътуванията на българи зад граница бяха едва 123.3 хиляди.


Посещенията на чужденци в България през юни са 380.7 хил., или със 75.2% по-малко в сравнение с юни 2019 г. Макар на годишна база да има срив, посещенията на чужденци са тройно повече в сравнение с предходния месец, когато те бяха само 120.4 хиляди.
 

Слабо оживление през юни не успява да заличи срива в пътуванията от коронавируса

 


Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 94.6%, "служебна" - със 76.1%, и "други", където влизат и гостувания и транзитни преминавания - с 47.9%.


От всички посещения на чужденци транзитните преминавания през страната са 70.1% (266.8 хиляди), показват данните на НСИ.


От общия брой чужденци, посетили България през юни 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58.1%, или със 74.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.


Посещенията на граждани от групата "други европейски страни" намаляват със 70.7%.


През юни 2020 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 75.8%, със служебна цел - 13.4%, и с цел почивка и екскурзия - 10.8%.


Източник: Дневник

новини, развлечение -


Коментирай

Реклама