Каква е дефиницията за съвременна инфлация? Фактор ли е индекса на потребителските цени?

Каква е дефиницията за съвременна инфлация? Фактор ли е индекса на потребителските цени?


Робърт Аро пита как би трябвало да се реагира, когато приятел, колега, професор или един от най-влиятелните икономисти на планетата твърди, че не вижда инфлационен проблем. Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън твърди, че:

"Не мисля, че ще има инфлационен проблем. Но ако има, ще разчитаме Федералният резерв да го адресира."

Хенри Хазлит посвети цяла книга на инфлацията, като започна с изречението:

"Днес нито една тема не се обсъжда толкова много и не е толкова малко разбирана както инфлацията."

Тази книга е писана преди почти 60 години. Творбите на Лудвиг фон Мизес адресират инфлацията, но пък остава игнориран повече от век.

Проблемът започва с опит да се прецени разбирането на вашия събеседник за "инфлацията". Общоприетата идея за инфлацията е като общо "увеличение на цените". Първоначално инфлация е означавала увеличаването на паричното предлагане и кредитите. Заради разминаването на терминологията, увеличаването на паричното предлагане дори с няколко трилиона долара годишно се счита за рутинна политика; това, което някога е било наричано инфлация, сега се нарича "стимул".

Ако хората продължават да смятат, че инфлацията означава повишаване на цените и се измерва с индекса на потребителските цени, трябва да се насочат в посока на илюстриране на различни проблеми с изчисленията на инфлацията. Тези проблеми са цитирани в продължение на няколко поколения и дори в скорошната ми статия Inflation: The Art of Moving Goal Posts. Разбирайки как се събират и смятат данните за инфлацията, какво е пропуснато, какво е включено и невъзможността на теоретично ниво да се калкулира единен "индекс на потребителските цени", идеята, че инфлацията означава покачване на цените, лесно може да се разклати.

Но ако изчисленията на инфлацията са по същество погрешни, има ли други начини да се докаже, че обществото вече е изправено пред "инфлационен проблем"?

Разглеждайки средните продажни цени на имотите в САЩ, виждаме, че цените непрекъснато се покачват, с изключение на периода на предишната рецесия, когато цените спаднаха. Интересно как цените на жилищата рязко са се увеличили по време на тази рецесия; можем само да предполагаме доколко това е причинено от печатането на пари от страна на централната банка.

Редно е да се каже и за непрекъснатите рекорди на фондовите пазари, покачването на криптовалутите и процъфтяващия пазар на NFT. Всичко това се случва, когато бъдещето ни никога не е изглеждало толкова несигурно, заради гигантското парично предлагане, националния дълг и стимулите, достигащ нечувани нива.

Непрекъснатото повишаване на цената на живота, следваща от повишаване на цените на активите и свързаното с тях ниво на дълга, няма голямо значение за хората, които мислят, че инфлацията е просто покачване на индекса на потребителските цени.

Ако всичко останало се провали и инфлационният проблем остане незабелязан, да вземем за пример държава като Венецуела, като отбележите как паричното им предлагане се изстреля. Едва ли някой може да отрече, че "може би", причината за тяхната хиперинфлация и валутен колапс е резултат от драматичен взрив на паричното им предлагане, като паричният агрегат М2 сега е на 1 квадрилион боливари.

Обсъждането на проблеми с инфлацията продължава да съществува. Често е трудно да се докаже, докато не стане твърде късно, че две различни дефиниции на инфлацията създават сложност и изключването на активи от и без това грешни изчисления на инфлацията не помага за разрешаването на проблемите ни.

Когато експерти казват, че инфлацията все още не е проблем, разбирането на обществото по темата се затруднява. Същевременно традиционният метод за държавен фалит е чрез хиперинфлация.


икономика, Индекс на потребителските цени, инфлация, новини, потребителски цени, САЩ, свят, финанси -


Оставяне на коментар

Реклама