Причина за рокадите - реваншизъм или некомпетентност?

Причина за рокадите - реваншизъм или некомпетентност?


Правителството освободи досегашния изпълнителен директор на Националната агенция по приходите Галя Димитрова и назначи на нейно място Румен Спецов. Министърът на финансите Асен Василев обясни причините за тази рокада по следния начин: "Тя е освободена за системно неизпълнение на служебните й задължения. Както знаете от НАП на 15 юли 2019-а изтекоха данните на 6 074 140 български граждани. За периода 2017 -2020 година се констатира системна ниска събираемост на вземанията по ревизионни актове. За същия период е констатирана системна ниска потвърждаемост на ревизионните актове. От 11 май имаме и решение на Върховен административен съд, който потвърждава решения на първоинстанционните съдилища, че НАП са проявили неправомерно бездействието защита на личните данни. Честно казано аз бях учуден, че мерки по отстраняване на ръководители на НАП не бяха предприети по-рано".

На въпрос на News.bg финансовият министър уточни, че държавата вече дължи пари на лица завели жалби по казуса с изтичане на личните данни, по които има осъдителни присъди. "Сумите засега са много малки, но има много дела, които са в процес на приключване", обясни Василев.

На мястото на Галя Димитрова за директор на НАП е назначен Румен Спецов. Той е завършил стопанската академия в Свищов, специалност икономика и търговия и вътрешен финансов контрол, както и академията на Министерството на вътрешните работи със специалност защита на националната сигурност. Според финансовия министър, той е експерт в анализа и разследването на данъчните измами и има над десет годишен професионален опит в НАП, като е специалист в анализа на бизнессекторите при определяне на рисковете от неспазване на данъчното законодателство.

На въпрос на News.bg за приоритетите на новия шеф на НАП, финансовия министър Асен Василев коментира:

"Основните задачи, които съм поставил на г-н Спецов е да се увеличат приходите, като основният фокус да бъде към големите данъкоплатци и да се премахне настоящия терор спрямо малките. Специално внимание ще бъде обърнато към фирмите, ползващи държавен ресурс било от бюджета, било от оперативните програми и към всички техни подизпълнители, защото там се установяват сериозни липси. Данните, които имаме от приходната агенция е че за период от 2017-а до 2020-а 55% от начислените суми по ревизионни актове са събрани, а останалите 45% не са събрани. Начислени са 4 029 846 000 лева вземания по ревизии, а са събрани 2 252 379 000 лева. Другото, което установихме е че ревизионните актове, поне за мен, са с изключително ниско ниво на потвърждаемост. Изцяло или частично 66.4% от ревизионните актове са потвърдени след обжалване пред НАП и след това от съда. Останалите са отхвърлени. Това говори за качеството на тези актове.

Във връзка с прозрачността и честността на изборите всички фирми с големи касови наличности и със системни тегления на пари на каса ще бъдат обект на тематични проверки през следващите два месеца"

Нов е и началника на другата приходна агенция - "Митници". Павел Тонев е магистър по икономика и по право. Има над 20 години опит в агенция "Митници". Преминал е през всички нива в нея и е бил директор на регионалната дирекция в Пловдив. Също е бил и директор на агенцията.

"В агенция "Митници" знаете, че има доклад на ОЛАФ за нанесени сериозни щети на европейския бюджет. По този доклад по почти всички критерии оценката е че агенция "Митници" не отговаря на изискваните стандарти. Колегите са взели мерки, но въпреки това вчера ОЛАФ ни изпрати писмо за 55 млн. евро, които България трябва да провизира и да възстанови на европейския бюджет", каза Асен Василев.

Новият финансов министър Асен Василев смени целия висш ръководен екип на ведомството. По негово предложение правителството утвърди за заместник финансови министри Виолета Лорер, Ваня Стойнева и Моника Димитрова-Бийчър.

Виолета Лорер ще отговаря за бюджетната сфера. Тя притежава международен опит в редица големи български и международни корпорации. Кариерата й стартира в българския клон на Deloitte&Touche и продължава в Барселона, Брюксел и Цюрих. Голяма част от професионалния ѝ опит в чужбина е свързан с Umicore Group - белгийска индустриална група с над 15 000 служители по света, където първоначално отговаря за юридическото и финансовото проучване на компании, интеграцията след придобиване и за одит на над 130 завода по целия свят. Продължава развитието си в швейцарския клон на корпорацията, заемайки поста директор на бизнес с широка научно-развойна дейност и заводи в САЩ, Германия, Швейцария, Китай, Тайван и Бразилия.

През 2013 г. заема поста заместник-министър пак при Асен Василев, който тогава бе министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство на Марин Райков.

На Ваня Стойнева са поверени ресорите по възстановяване на средствата, които очакваме по европейските програми и координация по плана ни за възстановяване и устойчивост, който трябва да получи одобрение от Европейската комисия. По думите на Асен Василев тя притежава богат опит във финансите, управлението и контрола на средствата от Европейския съюз, познава задълбочено европейската регулация на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Работила е като координатор по проект "Инициативи на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика, като началник-сектор в Министерството на икономиката и държавен експерт в дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите. Като част от екипа на Министерството на финансите е участвала активно в създаването на нормативната уредба за програмен период 2014-2020 г., както и за следващия програмен период 2021-2027 г.

През 2013 г. Ваня Стойнева е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика в служебното правителство на Марин Райков. През 2017 г. става заместник-министър на образованието и науката в служебното правителство на Огнян Герджиков.

Присъединява се към екипа на "Фонд мениджър на финансовите инструменти" ЕАД през 2019 г. като ръководител "Съответствие". Отговорностите й обхващат осъществяване на предварителен контрол и проверки за съответствие на реализираните от Фонда операции, съгласно изискванията на приложимото европейско и национално законодателство, финансови споразумения, оперативните програми, вътрешни правила и дружествените документи.

Моника Димитрова-Бийчър ще се занимава със задачите по присъединяването на България към Еврозоната и с одита на европейските средства. Към нея ще е и дирекцията по централно възлагане на обществените поръчки. Тя е била представител на Българската държавна администрация на различни нива в институциите на Европейския съюз. Участвала е в екипа, който създава Агенцията по обществени поръчки през 2004 г.

Взела е участие в процеса по договаряне на техническата рамка по Инструмента "Шенген".

В периода 2011-2016 г. е била Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет" към Министерството на финансите и директор на дирекция, като в това й качество е работила с компетентните органи в областта на одита, верифицирането и сертифицирането на разходи на национално и европейско ниво. Работила е по различни международни проекти и е заемала ръководни длъжности в компании от частния сектор.

Последната й месторабота е Министерството на външните работи на Република България. В отговор на въпроси на News.bg финансовият министър Асен Василев коментира няколко важни казуса, по които ще работят и заместниците му.

"Обяснението, което ми бе дадено за причините, поради които не е публикувана пролетната тригодишна бюджетна рамка, бе че е трябвало да се помисли какви политики трябва да се заложат в нея и как те да се съгласуват с конвергентната програма.

Що се отнася до Еврозоната, вярно е че България е в двегодишният валутнообменен механизъм, но има процеси по пълната интеграция, които трябва да бъдат завършени. За целта са създадени работни групи с БНБ и с европейските институции, които трябва да работят активно през лятото и есента, за да имаме пълна готовност за Еврозоната, както и да бъде подготвен националния план за приемане на еврото.

При средствата от еврофондовете вървят процедури по наши искания към Брюксел за възстановяване на средства по европейски програми", заяви Василев.


Агенция `Митници`, България, Европейската комисия, икономика, министър на финансите, НАП, новони, Политика, служебен кабинет -


Оставяне на коментар

Реклама