Учениците от 5 до 12 клас вече могат да се върнат

Учениците от 5 до 12 клас вече могат да се върнат


От днес извънкласните занимания на учениците в дуална форма на обучение, както и явяването на изпити и консултациите в рамките на учебния процес ще се провеждат присъствено, в условия на безопасна среда.

Това  става с щадящ тест или с наличието на зелен сертификат.

В Наредбата зеленият сертификат или щадящ тест е условието за връщането на учениците от 5 до 12 клас в училище.

Присъствието в клас е съобразено и със заболеваемостта на 100 000 души население.

От своя страна учениците в дуална форма на обучение ще могат да посещават извънкласни занимания и извън сградата на училищата. Това важи и за практическите занятия, индивидуалните консултации с преподаватели и явяване на изпити.

Предвижда се децата, които са се тествали сутринта, да не правят втори тест следобед, за да посетят извънкласно занимание.

В центровете за подкрепа на личностно развитие се допускат до петима души в помещение, при дистанция от 1,5 метра.


България -


Оставяне на коментар

Реклама