Указания на финансовия надзор ограничават наследниците на втората пенсия

Указания на финансовия надзор ограничават наследниците на втората пенсия


Със свои указания Комисията за финансов надзор (КФН) ограничава правото на наследяване на т. нар. втора пенсия, която ще се получава от натрупаните суми от задължителното допълнително осигуряване. Това е установил Висшият адвокатски съвет, който настоява регулаторът да отмени неправилните си указания, които действат от 2004 г., съобщава lex.bg.


Те се отнасят за прилагането на текст от Кодекса за социално осигуряване и на практика се предвижда при смърт натрупаните средства да се наследяват само от преживелия съпруг и наследници по възходящ и низходящ ред. Така от обхвата на наследяването са изключени братя и сестри, роднини по съребрена линия и възможността наследяването да става чрез завещание, е тълкуването на адвокатите.


Адвокатите обясняват, че Законът за наследството определя кои са наследниците - по закон и по завещание, и в Кодекса за социално осигуряване законодателят не стеснил кръга им. "С указанията си КФН обаче е ограничила основното право на човек да се разпореди с имуществото си, част от което са и натрупаните средства по индивидуалната му партида в пенсионния фонд. Комисията е ограничила и правото на наследниците да получат това имущество", се допълва в позицията.

Източник: Дневник

новини, политика -


Коментирай

Реклама