Какви качества трябва да притежава успешният лидер?

Какви качества трябва да притежава успешният лидер?


За всеки добър лидер не е тайна, че за да се поддържа високата производителност на работното място, е от изключително значение да се поддържат служителите пряко ангажирани и силно мотивирани. Когата един служител е неангажиран това в повечето случаи води не само до неправилно разпределение на ресурсите, но може да създаде култура, в която никой не е мотивиран да успее. От друга страна, ако служителят е ангажиран, то той или тя, ще са в основата на създаване на цяла култура, където и останалите служители са мотивирани да растат и да успеят в своите роли. Но да се установи кои техники работят най-добре за мотивация на служителите отнема време, с което не винаги разполагаме, а и често ни се иска да постигнем по-бързи резултати.

Огромна отговорност е да бъдеш ръководител на екип, няма значение дали си директор, мениджър на отдел или друг вид ръководител. Водеща задача на един лидер е да вдъхновява и мотивира останалите от екипа да работят според възможностите си и да реализират най-добрите резултати, на които са способни. Редица качества и характеристики са необходими , за да бъдеш бъдеш ефективен лидер, с тяхна помощ се насърчават хората около тях да успеят. Освен че лидерът задава посоката, той е и този, който води по пътя и винаги подкрепя своите служители в стремежа им да реализират себе си и да надградят осъщественото до този момент.

Въпреки че съществуват постулати в лидерското поведение, един блестящ ръководител трябва да бъде гъвкав и адаптивен към бързосменящата се заобикаляща ни реалност. Точно по тази причина от сдружение "Асоциация на Кеймбридж училищата в България" организират форум за директори на училища - членове на сдружението, част от програмата “Съвременнии модели за успешно управление в училището“.

В рамките на шест кратки, но задълбочени лекции, участниците беседват с видни лектори теми, от значение за тяхното успешно развитие, като "Различните поколения учители в културата на училището", "Организационно лидерство за високи резултати" и др.  Организаторите имат желание първите лекции преди лятната ваканция да са виртуални, но през есента форумите се планира да бъдат присъствени и така да се улесни интеграцията както между лектор и директори, така и между самите участници. Водещата мисия на асоциацията е точно тази - да създава и укрепва взаимоотношенията между директорите-членове.

 "Мотивационни фактори, мотивационен потенциал, мотивационен профил" бе първият семинар, с който бе открит форума в края на миналия месец, а лектор бе проф. Цветан Давидков, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", с огромен опит на изследовател, преподавател и консултант. Той не скри, че в областта на мотивацията са натрупани много знания, и затова "би било наивно с една теоретична схема да илюстрираме тези похвати".

За проф. Давидков е от значение един лидер да е в състояние да си отговори на няколко ключови въпроса, а именно: "Какво е важно за хората на работното място?", "Познаваме ли добре хората?", "Знаем ли какво ги кара да работят добре?" и разбира се "Знаем ли какви са бариерите пред тяхното развитие?". Тук той отбелязва нещо от изключително значение - не е достатъчно само да си мислим, че познаваме своите служители, а наистина да отделим време и водим чести и искрени разговори с тях, за да сме наясно не само с плюсовете и минусите им като професионалисти, но и да сме запознати с тях като личности и да можем удачно да боравим с инструментите на мотивацията и адекватно да насочваме усилия в една или друга посока за развитие на кадрите.

Очертавайки различни фактори за мотивация, проф. Давидков подчертава един, който често остава или пренебрегван, или в много случаи даже неразбран. Увеличаването на дохода на един служител е от значение за него, но често това не е най-силният фактор, и даже се забелязва краткосрочно действие. След увеличаването на дохода, служителят "измества координатната система, с която разбира дали добре му се заплаща за положените усилия". Тук, като един от най-съществените фактори при мотивация, проф. Давидков отбелязва обученията и повишаването на професионалната квалификация на служителите. Дори обръща внимание, че практиката му неведнъж го е сблъсквала с хора, които напускат работното си място именно защото вече няма какво да научат там и са склонни да отидат на друго място, с по-ниска заплата, но с перспектива да се учат и развиват.

Тези и много други методи бяха обсъждани по време на първата лекция от форума за директори на училища - членове на "Асоциация на Кеймбридж училищата в България". Следващата лекция с тема " Индивидуалните различия на работното място от психологическа гледна точка", водена от доц. Пепа Митева, ще се проведе на 27 май. Както за директори на училища и езикови центрове, членове на асоциацията, така и за директори на образователни институции кандидати за членство и партньори е предназначен форумът.

източник: news.bg

 


"Асоциация на Кеймбридж училищата в България", доц. Пепа Митева, Лектори, Лидери, проф. Цветан Давидков, Психология, Форум -


Оставяне на коментар

Реклама