Все още няма официални данни след изтичането на отпадъци от "Топлофикация Перник"

Все още няма официални данни след изтичането на отпадъци от "Топлофикация Перник"


Преди седмица след граждански сигнал регионалната екоинспекция в Перник установи скъсване на дига за отпадните продукти на "Топлофикация Перник" на тяхното хранилище "7-ми септември", която е причина и за наводнението на шламохранилището. Проверката на 7 май констатира липсващи 5-6 метра от дигата на отпадното депо, докато през декември 2019 г. топлоцентралата е заявила, че съоръжението е безопасно.


В проверката миналата седмица са взети проби от 5 точки на река Струма. Според експресните резултати на екоинспекцията (РИОСВ - Перник) "само на първите два пункта е установено превишение на нормите по показател електропроводимост". Останалите експресни тестове от 7 май са в норма, а резултатите от подробните анализи на пробите към момента (12 май) все още не са готови. Te се очакват от лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), също звено към екоминистерството.


Докато граждани на Перник съобщават в социалните мрежи за продължаващо с години трупане на отпадък в запълненото депо, разливи в жилищни квартали и повишена електропроводимост, официални данни за опасност няма.


Още при първоначалното съобщение за аварията изпълнителният директор на "Топлофикация Перник" Любомир Спасов, цитиран от БТА, уточни, че отпадните продукти от работата на топлоцентралата не са вредни. Според него така нареченият шлам съдържа безопасните силициев двуокис и двуалуминиев триокис.


Според официални констатации и проекти за обновление, за които Спасов разказва, от години и двете депа на дружеството, които са разположени край Перник, са препълнени, но досега няма решение за допълнителен капацитет и обезвреждане на преливащия отпадък - сгурия, шлака, въглищна и дънна пепел и гипс. За периода 1972-2015 г. в двата сгуроотвала ("7-ми септември" и "Кудин дол") общо е складиран приблизително 26 млн. т отпадък.


Сигнали до РИОСВ - Перник, и проверки за сигурността на депата е имало и преди, без решение на проблема.
След аварията миналата седмица екоинспекцията обяви, че, въпреки че не е установила опасен теч, е съставила на "Топлофикация Перник" АД 4 акта за административни нарушения за неизпълнение на условия в Комплексни разрешителни. В резултат топлоцентралата би трябвало да изплати имуществена санкция общо в размер на 90 хиляди лева.


"Дневник" се обърна към екоминистерството с въпроси по темата. Очакваме информация за резултатите от окончателните анализи за опасността от изтеклия отпадък от топлоцентралата - какви са съставът и обемът на отпадъците в депото "7-ми септември", имало ли е теч преди 7 май и как е спрян оттогава насам.


С оглед факта, че през последната година регионалната екоинспекция в Перник бе контролно звено по поредица от екокатастрофи - водната криза в Перник, замърсявания на Струма и сигналите за замърсяване на въздуха и горене на отпадъци от топлоцентралите в Перник и Бобов дол - "Дневник" попита министерството на околната среда и за плановете за съкращаването на ведомството. Според тях функциите за контрол за околната среда в цялата област Перник вместо от РИОСВ - Перник, ще се поемат изцяло от столичната екоинспекция.


Докато се очакват данни за потенциалното замърсяване, Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране започнаха още една проверка в "Топлофикация-Перник" АД. Тя е по повод прекъснатото топлоподаване за град Перник след аварията.

 

 

Източник: Дневник


авария, България, отпадък, Перник, топлофикация -


Коментирай

Реклама