Всеки може да иска смяна на управлението и това не е престъпление

Всеки може да иска смяна на управлението и това не е престъпление


Коментарът е от профила на автора във "Фейсбук". Поводът е новото разследване на прокуратурата - за държавна измяна, диверсия, предателство и други престъпления срещу републиката, защото "обвиняеми, действащи политици и журналисти действали в синхрон срещу прокуратурата".


Преследването от държавата на граждански и политически действия и искания като престъпления против нея е сигурен белег на тоталитарна власт.
Искането за намаляване на правомощията на която и да е публична институция може да бъде квалифицирано като насочено срещу държавността само в рамките на някакъв политически дебат, на който са присъщи подобни изразни средства, но не и в наказателноправен смисъл.


Абсолютно всеки може да иска намаляване на правомощията на която и да е структура на властта, че дори и закриването й, всеки може да иска смяната на управлението, както и да се организира с други лица, преследвайки тази цел.


Престъпление против държавата може да има в много ограничени хипотези, когато опитите за завземане на властта се осъществяват чрез организирани бунтове, въоръжени въстания и прочее форми на масови насилствени актове.


Обратно, стремежът на статуквото, срещу което са насочени гражданските и политически действия, към политическото им делегитимиране чрез търсене на някакъв аморален генезис или лична заинтересованост, би било съвсем нормален акт, ако отново се осъществяваше в рамките на политическия и обществен дебат.


Когато обаче с целта за публично делегитимиране на действията срещу властта като директен отговор на гражданските и политически действия срещу нея се използват инструментите на наказателната репресия, положението може да се характеризира с една дума: страшно.

 

Източник: Дневник


новини, регионални, София -


Оставяне на коментар