Взели фалшиви болнични ще връщат на НОИ 6.5 млн. лева

Взели фалшиви болнични ще връщат на НОИ 6.5 млн. лева


Националният осигурителен институт е е издал над 9000 разпореждания за възстановяване на 6,5 милиона лева за неправомерно получени болнични през миналата година. Данните са от анализ на експертите на института, публикуван в брой 1 на информационния бюлетин на НОИ за 2020 г, предаде БНТ. Общият брой обжалвани листове през 2019 г. е 16 373, което е с 6865 повече спрямо 2018 г. Отменени са 4397 болнични листове за 92 090 дни.


Сигнали, съдържащи информация за лечебни заведения, издавали болнични листове, вписаните диагнози, продължителността на временната неработоспособност са изпратени на Министерство на здравеопазването за извършване на проверки от регионалните съвети към РЗИ, както и към ГД "Национална полиция", Изпълнителна агенция "Медицински одит" към МЗ и ДАНС. Контролът, който се осъществява в НОИ при изплащането на паричните обезщетения и помощи от ДОО, е предварителен, текущ и последващ, припомнят от НОИ.


През 2019 г. са съставени общо 6737 ревизионни документа, като установеният начет по влезли в сила разпореждания за събиране на суми е 705 308,22 лв. Контролните органи на териториалните подразделения на НОИ издават и разпореждания за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания.


По този ред се събират неправомерно получени парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, безработица и помощи за профилактика и рехабилитация.


През 2019 г. са издадени 9213 разпореждания за възстановяване на суми в размер на 5 864 663 лв. Когато в резултат на извършените ревизии, проверки и анализи се установят съмнения за злоупотреби със
средствата на ДОО, случаите се въвеждат за наблюдение и се уведомяват съответните компетентни органи.


Под наблюдение са въведени 2000 осигурители и самоосигуряващи се, като на органите на МВР са предадени 441 осигурители, а на прокуратурата и ДАНС - 196 осигурители.


В случаите, в които се установи, че осигурителят не е осъществявал стопанска дейност, и хората, за които са подадени данни, не са упражнявали трудова дейност, за която да подлежат на осигуряване, се издават задължителни предписания за заличаване на тези данни.


болнични, НОИ, фалшиви болнични -


Оставяне на коментар