За първи път Конституционният съд ще се оглавява от жена

За първи път Конституционният съд ще се оглавява от жена


Конституционния съд има нов председател -  Съдия Павлина Панова, съобщи БНТ.

Тя е избрана на днешното заседание, на което са присъствали 11 конституционни съдии.

Панова е първата жена председател на КС в историята на институцията. Тя заема поста на мястото на проф. Борис Велчев, чийто мандат на конституционен съдия изтече вчера.

Павлина Панова е родена на 12 февруари 1967 г. в гр. Грамада, област Видин. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1992). Прокурор в Софийската районна прокуратура (1992-1994), съдия в Софийския районен съд (1994-1998), съдия в Софийския градски съд (1998-2001), съдия в Софийския апелативен съд (2001-2007), съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия (2007-2018), заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателната колегия (2013-2018). Доктор по право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (2004), магистър по право на Европейския съюз (2007), хоноруван асистент по право в Катедрата по наказателноправни науки на СУ "Св. Климент Охридски" (1996-2000).

Преподавател в Националния институт на правосъдието (2000), лектор към Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" (2008). Специализирала е в "Т.М.С. Ассер Институт" в Хага. Преминала е специализиран курс на обучение по право на Европейския съюз в Германия и в Европейския институт за публична администрация в Люксембург. Има специализации в Дания, Полша и Франция.

Национален представител на България в Съвместния общонадзорен орган на Евроджъст. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Автор е на множество статии, съавтор е в сборници и монографии. Учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация по европейско право и член на Съюза на учените в България.

Избрана за съдия в Конституционния съд на Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2018).


Конституционен съд, Съдия Павлина Панова -


Оставяне на коментар

Реклама