Зелена светлина за учениците в частните училища, казус с карантината в държавните

Зелена светлина за учениците в частните училища, казус с карантината в държавните


МОН дава възможност на частните училища със собствени средства да осигурят тестове, ако имат желание да върнат и учениците от прогимназиален етап - 5-7 клас в училище. Това обясниха от ведомството  след запитвания от училищата. Вече има такива, които са изпратили специални запитвания да си поемат тестовете до МОН. За да се допусне това, се очаква заповед на министерството след съгласуване с МЗ.

Иначе от Министерство на образованието са осигурили тестове за всички частни училища у нас, които са сертифицирани към българската образователна система - за малките ученици от 1 до 4-ти клас.

Действащите частни училища, вписани в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022 година, са 101. Тестването в тях се извършва както и в останалите училища. Контролът е в прерогативите на здравните власти, уточняват още от МОН.

Министерството обаче няма информация колко са частните училища, които не са сертифицирани към българската образователна система и как те се справят с пандемията. МОН няма такава статистика, тъй като "несертифицираните" частни училища са извън неговата юрисдикция, пишат от ведомството.

Учениците от I до IV клас в частни училища са около 2% от всички ученици от начален етап в страната. Учениците от V до VII клас в частни училища са около 1,5 % от всички ученици в прогимназиален етап в страната.

Иначе в държавните училища процесът с тестването протича нормално. Излиза обаче казус - ако ученик се окаже с положителен тест в началото на учебната седмица. От различни случаи и сигнали става ясно, че ако тестът на дете е положителен в понеделник, децата от класа могат да не се карантинират, тъй като не са имали през почивните дни контакт с позитивното дете. В такъв случай директорът на училището трябва да се свърже с РЗИ, откъдето да разрешат класът да не се карантинира. Връзката с РЗИ обаче е трудна, оплакват се директори и сами се позовават на заповед на МЗ, позволяваща това.


задължителна карантина, карантина, частните училища -


Оставяне на коментар

Реклама