Три детстваДимитър Дончев, Тодор Стойчев, Петър Василев