Събрани съчинения в седем тома. Том 3: Разкази и повести за деца и юношиЕмилиян Станев