Избрани произведения в два тома. Том 1: Тихи залези; Вили ТръпкатаВасил Акьов