В страната на Съветите - 30 години по-късноАсен Златаров