Четвъртата стихия. Роман за Гюро МихайловМирон Иванов