От цървула до пагона / Живот под пагони / Вампирясване на злотоМилан Стоилов