Сто и петдесет шедьовъра на българския разказ. Том 5Сборник