Събрани съчинения в седем тома. Том 2Емилиян Станев