Събрани съчинения. Томъ 3: Кървава песеньПенчо Славейков