Преди да се родя и след това; Мъртво вълнениеИвайло Петров